งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะ โลก ร้อน.  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะ โลก ร้อน.  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะ โลก ร้อน

2  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของ ปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ค่ะ (Greenhouse gases)  ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะ ก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกัก เก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับ สู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบ ดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวัน ร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวง อาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับ หลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ค่ะ 

3  แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับ ปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน ) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี  ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกัก เก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิด เป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน  ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ. ศ. 2533, พ. ศ.2538 และปี พ. ศ. 2540 แม้ว่า พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความ ไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า " โลก กำลังร้อนขึ้นจริงหรือ " เป็น " ผลกระทบจากการที่โลก ร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตใน โลกอย่างไร " ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการ แก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่ง ร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบ มากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง

4 End


ดาวน์โหลด ppt ภาวะ โลก ร้อน.  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google