งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนแบบโครงงาน คณิตศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1 โครงงาน บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดกิจกรรม ชุดการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงาน โครงงานการสร้างสรรค์ผลงานทาง คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด - เราจะเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย - นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานลงในกระดาษแล้วนักเรียน จะมีวิธีใดบ้างที่จะนำเสนอให้เร้าความสนใจได้บ้าง - โปรแกรมสำเร็จรูปที่นักเรียนรู้จักมีโปรแกรมใดบ้าง - โปรแกรม GSP (Geometer's sketchpad) คืออะไร - เราจะนำความรู้จากโปรแกรม GSP (Geometer's sketchpad) ไปผลิตชิ้นงานได้อย่างไร คำถามประจำบท เราจะสร้างรูปเรขาคณิตสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบนำเสนอผลงาน วิธีการ การจัดการกลุ่ม การออกแบบโครงงาน การร่วมมือทำงาน การให้เพื่อนช่วยเหลือ ตรวจผลการนำเสนอผลงาน

6 บทสรุปของโครงงาน การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP พบว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนและ สร้างสรรค์ผลงานและสามารถประยุกต์ใช้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google