งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mind Mapping อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mind Mapping อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mind Mapping อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556

2 เป้าหมายการเรียนรู้ 1.ความหมาย 10 นาที 2.หลักการ 20 นาที
1.ความหมาย 10 นาที 2.หลักการ นาที 3.วิธีการ นาที 4.ฝึกปฏิบัติ ตามใบงาน 50 นาที

3 ตัวคุณเอง1 ใช้เวลา 10 นาที เขียนลงในกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้เกี่ยวกับตัวคุณเอง (อดีต อนาคต ปัจจุบัน)

4 การพัฒนาสมอง การพัฒนาสมอง หมายถึง การเพิ่มเส้นใยสมอง ทำให้สมองใหญ่ มีใยมาก วิธีทำให้สมองใหญ่ มีใยมาก ทำได้โดยคิด อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเชื่อมโยง การถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ Mind Mapping แผนที่ความคิด

5 การทำงานของสมอง

6 มีใครเคยบอกไหมว่า...จะใช้สมองอย่างไร
จัดรูปความคิดให้ถูกทางกับวิธีที่สมองทำงาน เพื่อเพิ่มความจำ ให้ความคิดไหล จนรู้ว่าคุณรู้เรื่องนั้นแค่ไหน เตรียมสุนทรพจน์นานเท่าไหร่ก็ได้เพียงหน้าเดียว โดยการเตรียมตัวเพียงเสี้ยวหนึ่ง..การเรียน ..การคิด สนุกขึ้น รวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ลงในกระดาษหน้าเดียว เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชิ้น กับข้อมูลอื่นๆ ..ชั่งน้ำหนักทางเลือก แล้วตัดสินใจ

7 Mind Mapping

8

9 MIND CONCEPT

10 MIND MAPPING

11 MIND MAPPING

12 MIND MAPPING

13 การอ่าน

14 อ่านไปตามกิ่งก้านสาขา สังเกตการโยงใย
การอ่าน เริ่มจากกลึ่งกลาง อ่านคำสำคัญ อ่านไปตามกิ่งก้านสาขา สังเกตการโยงใย

15 วิธีการเขียน Mind Mapping
เริ่มต้นจากบริเวณ กลางหน้ากระดาษ ใช้ปากกาสีอย่างน้อย 3 สีที่แตกต่างกัน ใช้ภาพประกอบ หรือสัญญลักษณ์ หรือรหัสให้กับแขนงความคิด ตลอดทั่วทั้ง Mind Map ถ้าสามารถใช้ได้ เช่น ใช้ภาพแทนข้อความ เลือกคำสั้นๆ สำคัญ แทนข้อความยาวๆ เช่น คำว่า การศึกษา การเรียน งาน แทนข้อความยาวๆ ในแขนงความคิด คำหรือรูปภาพรวมทั้งข้อความจะต้องอยู่บนเส้นแขนงความคิด บนเส้นแต่ละเส้น แต่ละคำ อย่าเขียนไว้ปลายเส้น เพราะจะคล้ายกับความคิดสิ้นสุด เส้นแต่ละเส้นจะต้องเชือมโยงออกจากแกนกลาง และแตกออกไปจากแขนง ความคิด โดยเส้นที่อยู่ด้านในจะหนากว่า เส้นที่อยู่รอบ นอก จะบางลงไปเรื่อยๆ 

16 วิธีการเขียน Mind Mapping
เส้นที่ลากออกไปจะมีความยาวเท่ากับคำหรือข้อความหรือรูปภาพของแต่ละแขนง ความคิด ใช้สีกำหนดความสำคัญหรือการเน้นข้อความตามลีลาของแต่ละคนที่เขียนแผนที่ ความคิด เขียนแผนที่ความคิดในแบบของแต่ละคน ที่มีลีลา หรือศิลปะ ที่แตกต่างกัน ลอก แบบกันไม่ได้ เน้นคำสำคัญหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแขนงความคิดที่เกี่ยวเนื่องกัน และกัน เพื่อให้แผนที่ความคิดสวยงาม อ่านง่ายเป็นระเบียบ ให้แตกแขนงแบบรัศมีออก จากตรงกลาง ไปรอบๆ อาจจะใช้ตัวเลขกำกับหรือใช้สีกำหนดลำดับวงรอบ ของ การเขียนแขนงความคิด

17 ฝึกการเชื่อมโยง แบ่งกลุ่ม 5 -6 คน
1. เขียนคำว่า รัก..ต้นไม้ ..ทะเล..นักศึกษา..ความ ฝัน..ชีวิต..การศึกษา...ความอ้วน....ครอบครัว... 2. เขียนคำบนเส้นที่แตกออกจากคำ10 คำ 3. แลกกันดู....

18 “สมองทำงานได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน”
เรื่องแปลก 1 มีเหมือนกันเปี๊ยบกี่คำ.... เชื่อม...โยง...ต่อ.. “สมองทำงานได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน”

19 ...ใช้คำที่เป็นกุญแจที่หนักแน่น หรือใช้รูปภาพ...
เรื่องแปลก2 1.ความจำ..(นำใส่หัว) ...ใช้สมองทั้งก้อน และ ใช้ร่างกาย มือ จมูก ลิ้น หู ตา .. ...ใช้คำที่เป็นกุญแจที่หนักแน่น หรือใช้รูปภาพ... 2. การฟื้นความจำ (นำออกมาใช้).. ..เชื่อมโยง ต่อ ข้อมูลหนึ่งชิ้นเข้ากับข้อมูลเดิมที่รู้อยู่แล้ว.. ..เวลาทบทวน..ล่องลอยไปตามสายใยแห่งความทรงจำ

20 ตัวคุณเอง2 ตัวคุณเอง ประเด็น ( จับเวลา 5นาที)

21 เปรียบเทียบ คุณได้ใช้ วิธีการเก่า Mind Map เหตุผล เส้น คำ ตัวเลข ลำดับ
จินตนาการ การเชื่อมโยง ความรู้สึก สนุกลื่นไหล ง่าย

22 คำถาม

23 Mind Mapping ตัวคุณเอง


ดาวน์โหลด ppt Mind Mapping อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google