งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M IND M APPING อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556. เป้าหมายการเรียนรู้ 1. ความหมาย 10 นาที 2. หลักการ 20 นาที 3. วิธีการ 40 นาที 4. ฝึกปฏิบัติ ตามใบงาน 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M IND M APPING อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556. เป้าหมายการเรียนรู้ 1. ความหมาย 10 นาที 2. หลักการ 20 นาที 3. วิธีการ 40 นาที 4. ฝึกปฏิบัติ ตามใบงาน 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M IND M APPING อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556

2 เป้าหมายการเรียนรู้ 1. ความหมาย 10 นาที 2. หลักการ 20 นาที 3. วิธีการ 40 นาที 4. ฝึกปฏิบัติ ตามใบงาน 50 นาที

3 ตัวคุณเอง 1 ใช้เวลา 10 นาที เขียนลงในกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกี่ยวกับตัว คุณเอง ( อดีต อนาคต ปัจจุบัน )

4 การพัฒนาสมอง การพัฒนาสมอง หมายถึง การ เพิ่มเส้นใยสมอง ทำให้สมอง ใหญ่ มีใยมาก วิธีทำให้สมองใหญ่ มีใยมาก ทำได้โดยคิดอย่างละเอียดถี่ ถ้วน และเชื่อมโยง การถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่น เข้าใจ Mind Mapping แผนที่ ความคิด

5 การทำงานของสมอง

6 มีใครเคยบอกไหมว่า... จะใช้สมอง อย่างไร จัดรูปความคิดให้ถูกทางกับวิธีที่สมองทำงาน เพื่อเพิ่ม ความจำ ให้ความคิดไหล จนรู้ว่าคุณรู้เรื่องนั้นแค่ไหน เตรียมสุนทรพจน์นานเท่าไหร่ก็ได้เพียงหน้าเดียว โดยการ เตรียมตัวเพียงเสี้ยวหนึ่ง.. การเรียน.. การคิด สนุกขึ้น รวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ลงในกระดาษหน้าเดียว เพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชิ้นกับข้อมูลอื่นๆ.. ชั่ง น้ำหนักทางเลือก แล้วตัดสินใจ

7 Mind Mapping

8

9 MIND CONCEPT

10 MIND MAPPING

11

12

13 การอ่าน

14 เริ่มจากกลึ่งกลาง อ่านคำสำคัญ อ่านไปตาม กิ่งก้านสาขา สังเกตการโยงใย

15 วิธีการเขียน M IND M APPING เริ่มต้นจากบริเวณ กลางหน้ากระดาษ ใช้ปากกาสี อย่างน้อย 3 สีที่แตกต่างกัน ใช้ภาพประกอบ หรือสัญญลักษณ์ หรือรหัสให้กับ แขนงความคิด ตลอดทั่วทั้ง Mind Map ถ้า สามารถใช้ได้ เช่น ใช้ภาพแทนข้อความ เลือกคำสั้นๆ สำคัญ แทนข้อความยาวๆ เช่น คำ ว่า การศึกษา การเรียน งาน แทนข้อความยาวๆ ในแขนงความคิด คำหรือรูปภาพรวมทั้งข้อความจะต้องอยู่บนเส้น แขนงความคิด บนเส้นแต่ละเส้น แต่ละคำ อย่า เขียนไว้ปลายเส้น เพราะจะคล้ายกับความคิด สิ้นสุด เส้นแต่ละเส้นจะต้องเชือมโยงออกจากแกนกลาง และแตกออกไปจากแขนงความคิด โดยเส้นที่อยู่ ด้านในจะหนากว่า เส้นที่อยู่รอบ นอก จะบางลง ไปเรื่อยๆ

16 เส้นที่ลากออกไปจะมีความยาวเท่ากับคำหรือ ข้อความหรือรูปภาพของแต่ละแขนงความคิด ใช้สีกำหนดความสำคัญหรือการเน้นข้อความตาม ลีลาของแต่ละคนที่เขียนแผนที่ความคิด เขียนแผนที่ความคิดในแบบของแต่ละคน ที่มีลีลา หรือศิลปะ ที่แตกต่างกัน ลอกแบบกันไม่ได้ เน้นคำสำคัญหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ แขนงความคิดที่เกี่ยวเนื่องกันและกัน เพื่อให้แผนที่ความคิดสวยงาม อ่านง่ายเป็น ระเบียบ ให้แตกแขนงแบบรัศมีออกจากตรงกลาง ไปรอบๆ อาจจะใช้ตัวเลขกำกับหรือใช้สีกำหนด ลำดับวงรอบ ของการเขียนแขนงความคิด วิธีการเขียน M IND M APPING

17 ฝึกการเชื่อมโยง แบ่งกลุ่ม 5 -6 คน 1. เขียนคำว่า รัก.. ต้นไม้.. ทะเล.. นักศึกษา.. ความฝัน.. ชีวิต.. การศึกษา... ความอ้วน.... ครอบครัว... 2. เขียนคำบนเส้นที่แตกออกจาก คำ 10 คำ 3. แลกกันดู....

18 เรื่องแปลก 1 มีเหมือนกันเปี๊ยบกี่คำ.... เชื่อม... โยง... ต่อ.. “ สมองทำงานได้ไม่เหมือนใครและ ไม่มีใครเหมือน ”

19 เรื่องแปลก 2 1. ความจำ..( นำใส่หัว )... ใช้สมองทั้งก้อน และ ใช้ร่างกาย มือ จมูก ลิ้น หู ตา..... ใช้คำที่เป็นกุญแจที่หนักแน่น หรือ ใช้รูปภาพ... 2. การฟื้นความจำ ( นำออกมาใช้ ).... เชื่อมโยง ต่อ ข้อมูลหนึ่งชิ้นเข้ากับ ข้อมูลเดิมที่รู้อยู่แล้ว.... เวลาทบทวน.. ล่องลอยไปตาม สายใยแห่งความทรงจำ

20 ตัวคุณเอง 2 ตัวคุณเอง....10 ประเด็น ( จับเวลา 5 นาที )

21 เปรียบเทียบ คุณได้ใช้วิธีการเก่า Mind Map เหตุผล เส้น คำ ตัวเลข ลำดับ จินตนาการ การเชื่อมโยง ความรู้สึก สนุกลื่นไหล ง่าย

22 คำถาม

23 M IND M APPING ตัวคุณเอง


ดาวน์โหลด ppt M IND M APPING อ. พิมพ์ชนก หาคำ 23 เมษายน 2556. เป้าหมายการเรียนรู้ 1. ความหมาย 10 นาที 2. หลักการ 20 นาที 3. วิธีการ 40 นาที 4. ฝึกปฏิบัติ ตามใบงาน 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google