งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 180180 100100 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑

4 840840 400400 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒

5 320320 100100 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

6 350350 200200 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

7 26 54 230230 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

8 57 00 200200 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

9 23 50 100100 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

10 28 43 20 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

11 53 00 40 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

12 30 00 10 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

13 LOGO www.themegallery.com เฉล ย

14 180180 100100 80 80 80 80 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑

15 840840 400400 44 0 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒

16 320320 100100 22 0 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

17 350350 200200 15 0 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

18 26 54 230230 2424 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

19 57 00 200200 55 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

20 23 50 100100 22 50 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

21 28 43 20 00 84 3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

22 53 00 40 00 13 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

23 30 00 10 00 20 00 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google