งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แสดงลักษณะและที่ตั้ง ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน ผิวโลก โดยการย่อส่วน และการ ใช้สัญลักษณ์แทนลงใน วัสดุพื้นราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แสดงลักษณะและที่ตั้ง ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน ผิวโลก โดยการย่อส่วน และการ ใช้สัญลักษณ์แทนลงใน วัสดุพื้นราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แสดงลักษณะและที่ตั้ง ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน ผิวโลก โดยการย่อส่วน และการ ใช้สัญลักษณ์แทนลงใน วัสดุพื้นราบ

3 เป็นเครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร์ที่ใช้ ศึกษาลักษณะ ตำแหน่ง ต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ โดยการย่อส่วนใน ลักษณะทรงกลมที่คล้าย โลกจริง

4 1. รูปร่า ง 2. การ นำไปใช้ งาน 3. ศึกษา เฉพาะเรื่อง หมุนได้ / หมุนไม่ได้ ทรงกลม / ทรงแบน รายละเอียด ในแผนที่มี มากกว่า ลูกโลก

5

6 1.1 แผนที่รัฐกิจ แสดง รายละเอียดของเขตการปกครอง 1.2 แผนที่ภูมิประเทศ แสดง ถึงลักษณะพื้นที่สูง ต่ำ 1.2 แผนที่ภูมิประเทศ 1.2 แผนที่ภูมิประเทศ แสดง ถึงลักษณะพื้นที่สูง ต่ำ 1.2 แผนที่ภูมิประเทศ 1.5 แผนที่ ประวัติศาสตร์ 1.3 แผนที่ ภูมิอากาศ 1.4 แผนที่เศรษฐกิจ แสดงเขตอาชีพ

7 แผนที่เส้นทางการ คมนาคม ( ทางรถยนต์ ทาง รถไฟ ทางเดินเรือ ทาง อากาศ ) แผนที่เส้นทางการ คมนาคม ( ทางรถยนต์ ทาง รถไฟ ทางเดินเรือ ทาง อากาศ ) แผนที่เส้นทางการ คมนาคม ( ทางรถยนต์ ทาง รถไฟ ทางเดินเรือ ทาง อากาศ ) แผนที่เส้นทางการ คมนาคม ( ทางรถยนต์ ทาง รถไฟ ทางเดินเรือ ทาง อากาศ ) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้น โดยแสดงเฉพาะ รายละเอียดที่ต้องการ เท่านั้น เช่น แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ปริมาณ น้ำฝน แผนที่ ท่องเที่ยว ฯลฯ แผนที่ธรณีวิทยา

8 1. ขอบ ระวาง 2. ชื่อ แผนที่ 4. ทิศทาง 3. สัญลักษ ณ์ 6. เส้นโครง แผนที่ 5. มาตรา ส่วน

9 1. ขอบ ระวาง ภายนอก บอก รายละเอียด นอกกรอบ เช่น ชื่อ คำอธิบาย มาตราส่วน ตัวเลขพิกัดฯ

10 ภายใน บ อก รายละเอียด ของการ ย่อส่วนพื้นที่ โดยใช้ สัญลักษณ์ ประเภทต่างๆ 1. ขอบ ระวาง

11 แผนที่ แสดง กายภาพ แผนที่ แสดง เส้นทาง แผนที่ แสดง รัฐกิจ แผนที่ โลก 2. ชื่อ แผนที่

12 สี จุด เส้น ภาพ 3. สัญลัก ษณ์

13

14 คือ อัตราส่วนระหว่างส่วนที่ ย่อหรือระยะทาง ในแผนที่กับระยะทางจริง ได้แก่ 1. มาตราส่วนคำพูด ระยะทางในแผนที่ 1 ซ. ม. เท่ากับระยะ ทางในภูมิประเทศจริง 100 กิโลเมตร

15 2. แบบ อัตราส่วน (1:1000 หรือ ) 100 0 1 ก.ม.ก.ม. 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 3. แบบกราฟิก หรือ แบบไม้บรรทัด

16 6. เส้นโครง แผนที่ ระบบการเขียน เส้นละติจูด และเส้นลองติจูด ( เมริเดียน ) ลงใน แผนที่โดย ลากเส้น ทั้งสองตัดกัน เป็นตาราง เส้นโครง แผนที่ แบบ ระนาบ เส้นโครง แผนที่ แบบกรวย เส้นโครง แผนที่ แบบผสม เส้นโครง แผนที่ แบบ กระบอก

17 เส้นโครง แผนที่ แบบ ระนาบ

18 เส้นโครง แผนที่ แบบ กรวย

19 เส้นโครง แผนที่ แบบ กระบอก

20 เส้นโครง แผนที่ แบบผสม

21


ดาวน์โหลด ppt คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แสดงลักษณะและที่ตั้ง ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน ผิวโลก โดยการย่อส่วน และการ ใช้สัญลักษณ์แทนลงใน วัสดุพื้นราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google