งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 630630 366366

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 540540 353353

5 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ 520520 241241

6 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 750750 364364

7 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ 26 60 276276

8 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ 53 10 780780

9 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 65 50 960960

10 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ 53 80 35 90

11 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ 21 20 13 50

12 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ 81 40 48 70

13 เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 630630 366366 264264 264264

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 540540 353353 187187 187187

16 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ 520520 241241 27 9

17 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 750750 364364 386386 386386

18 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ 26 60 276276 23 84

19 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ 53 10 780780 45 30

20 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 65 50 960960 55 90

21 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ 53 80 35 90 17 90

22 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ 21 20 13 50 77 0

23 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ 81 40 48 70 32 70

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google