งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 760760 475475

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 310310 213213

5 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ 940940 672672

6 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 860860 492492

7 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ 29 40 284284

8 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ 42 20 540540

9 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 54 50 860860

10 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ 46 20 29 40

11 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙ 95 30 58 50

12 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ 52 40 24 50

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 760760 475475 28 5

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 310310 213213 97 97 97 97

16 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ 940940 672672 26 8

17 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 860860 492492 368368 368368

18 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ 29 40 284284 26 56

19 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ 42 20 540540 36 80

20 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 54 50 860860 45 90

21 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ 46 20 29 40 16 80

22 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙ 95 30 58 50 36 80

23 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ 52 40 24 50 27 90

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google