งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 132  3=

4 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 789  1=

5 900  0= ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓

6 234  2= ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔

7 704  9=

8 324  4 =

9 513  5 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗

10 647  3 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘

11 859  6 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙

12 796  7 =

13

14 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 132  3 = 396396 396396

15 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 789  1 = 789789 789789

16 900  0 = 0 0

17 234  2 = 468468 468468 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔

18 704  9 = 63 36 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕

19 324  4 = 12 96

20 513  5 = 25 65 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗

21 647  3 = 19 41

22 859  6 = 51 54 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙

23 796  7 = 55 72 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google