งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 410410 242242

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 240240 152152

5 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 910910 389389

6 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 970970 581581

7 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 25 10 398398

8 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 25 00 650650

9 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 41 00 340340

10 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 53 00 15 30

11 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 32 10 17 30

12 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 97 60 48 90

13 Add your company slogan เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 410410 242242 168168 168168

15 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 240240 152152 88 88 88 88

16 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 91 0 38 9 52 1

17 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 970970 581581 389389 389389

18 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 25 10 398398 21 12

19 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 25 00 650650 18 50

20 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 41 00 340340 37 60

21 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 53 00 15 30 37 70

22 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 32 10 17 30 14 80

23 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 97 60 48 90 48 70

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google