งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 840 ÷ 4 =

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 505 ÷ 5 =

5 707 ÷ 7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

6 648 ÷ 8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

7 927 ÷ 3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

8 468 ÷ 6 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

9 243 ÷ 9 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

10 816 ÷ 8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

11 742 ÷ 2 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

12 917 ÷ 7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 840 ÷ 4 =

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 505 ÷ 5 =

16 707 ÷ 7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

17 648 ÷ 8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

18 927 ÷ 3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

19 468 ÷ 6 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

20 243 ÷ 9 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

21 816 ÷ 8 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

22 742 ÷ 2 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

23 917 ÷ 7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google