งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 720720 670670

4 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 730730 490490

5 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 700700 110110

6 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 800800 680680

7 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 73 20 180180

8 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 43 50 820820

9 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 25 60 730730

10 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 62 70 46 20

11 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ 73 20 26 00

12 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ 63 90 37 30

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 720720 670670 50 50 50 50

15 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 730730 490490 240240 240240

16 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 700700 110110 59 0

17 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 800800 680680 120120 120120

18 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 73 20 180180 71 40

19 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 43 50 820820 35 30

20 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 25 60 730730 18 30

21 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 62 70 46 20 16 50

22 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ 73 20 26 00 47 20

23 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ 63 90 37 30 26 60

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google