งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 14 ÷ 7 =

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 20 ÷ 5 =

5 30 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

6 35 ÷ 7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

7 42 ÷ 7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕

8 48 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖

9 81 ÷ 9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

10 54 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

11 12 ÷ 2 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

12 36 ÷ 9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ 14 ÷ 7 =

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 20 ÷ 5 =

16 30 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓

17 35 ÷ 7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔

18 42 ÷ 7 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕

19 48 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖

20 81 ÷ 9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗

21 54 ÷ 6 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘

22 12 ÷ 2 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙

23 36 ÷ 9 = ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google