งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 80  1 =

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 80  2 =

5 40  3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

6 60  3 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

7 20  4 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

8 10  5 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

9 70  5 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

10 30  6 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

11 50  7 = ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

12 40  8 =

13

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 80  1 = 8080 8080

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 80  2 = 160160 160160

16 40  3 = 120120 120120 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓

17 60  3 = 180180 180180 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔

18 20  4 = 8080 8080 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕

19 10  5 = 5050 5050 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖

20 70  5 = 350350 350350 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗

21 30  6 = 180180 180180 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘

22 50  7 = 350350 350350 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙

23 40  8 = 320320 320320 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google