งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 730730 355355

4 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 950950 793793

5 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 930930 651651

6 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 860860 596596

7 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 37 30 551551

8 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 37 40 970970

9 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 63 60 890890

10 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 51 40 34 50

11 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 62 50 49 70

12 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 41 20 19 50

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 730730 355355 375375 375375

15 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 950950 793793 15 7

16 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 930930 651651 27 9

17 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 860860 596596 26 4

18 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 37 30 551551 31 79

19 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 37 40 970970 27 70

20 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 63 60 890890 54 70

21 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 51 40 34 50 16 90

22 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 62 50 49 70 12 80

23 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 41 20 19 50 21 70

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google