งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 910910 835835

4 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 760760 689689

5 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 830830 493493

6 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 520520 362362

7 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 57 30 451451

8 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 74 10 640640

9 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 87 20 870870

10 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 72 20 67 60

11 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ 75 60 67 90

12 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ 63 70 37 80

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 910910 835835 75 75 75 75

15 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 760760 689689 71

16 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 830830 493493 33 7

17 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 520520 362362 15 8

18 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 57 30 451451 52 79

19 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 74 10 640640 67 70

20 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 87 20 870870 78 50

21 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 72 20 67 60 46 0

22 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๙ 75 60 67 90 77 0

23 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐ 63 70 37 80 25 90

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google