งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 180 ÷ 9 =

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 280 ÷ 8 =

5 546 ÷ 6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

6 814 ÷ 2 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔

7 318 ÷ 3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

8 763 ÷ 7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

9 604 ÷ 4 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

10 528 ÷ 6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

11 455 ÷ 5 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

12 344 ÷ 8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 180 ÷ 9 =

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 280 ÷ 8 =

16 546 ÷ 6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓

17 814 ÷ 2 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔

18 318 ÷ 3 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕

19 763 ÷ 7 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖

20 604 ÷ 4 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗

21 528 ÷ 6 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘

22 455 ÷ 5 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙

23 344 ÷ 8 = ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google