งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 330330 150150

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 380380 290290

5 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 360360 180180

6 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 920920 770770

7 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 38 40 670670

8 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 71 38 407407

9 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 46 70 850850

10 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 42 30 15 10

11 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 35 40 18 40

12 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 92 75 85 40

13 เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 330330 150150 180180 180180

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 380380 290290 90

16 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 360360 180180 18 0

17 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 920920 770770 15 0

18 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 38 40 670670 31 70

19 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 71 38 407407 67 31

20 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 46 70 850850 38 20

21 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 42 30 15 10 27 20

22 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 35 40 18 40 17 00

23 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 92 75 85 40 73 5

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google