งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้าง ของหม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Field and Construction of Transformer) หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้าง ของหม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Field and Construction of Transformer) หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้าง ของหม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Field and Construction of Transformer) หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์

2 แม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนหรือ แตกต่างจากแม่เหล็ก ถาวร อย่างไร โครงสร้างของ หม้อแปลงไฟฟ้าเกี่ยวข้อง กับแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไร หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์

3 แม่เหล็กแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง ? หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 1. แม่เหล็กถาวร มีขั้วเหนือและใต้ที่แน่นอน เป็นแม่เหล็กธรรมชาติ หรือแม่เหล็กประดิษฐ์ เช่น โลหะผสม ALNICO 2. แม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านขดลวดที่พันบนแกน อากาศหรือแกนเหล็ก

4 แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้น ได้อย่างไร ? หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่ง ตัวนำ ทิศทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หาได้จากกฎมือขวา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า I  I 

5 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 2. กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเหนี่ยวนำ ทิศทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หาได้จากกฎมือขวา N S S N แกนเหล็ก ขดลวดเหนี่ยวนำ กระแส ไฟฟ้า กระแส ไฟฟ้า ขั้วใต้ ขั้วเหนือ

6 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 2. กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเหนี่ยวนำ ทิศทางของขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า หาได้จากกฎมือขวา ขดลวดเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

7 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ กฎมือขวา กล่าวว่าอย่างไร (Right Hand Rule) 1. เมื่อกำมือขวาถ้าให้นิ้วหัวแม่มือ ชี้ทิศทางการไหลของกระแส ไฟฟ้า ( I ) นิ้วทั้ง 4 จะชี้ ทิศทาง ของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำ 2. เมื่อกำมือขวาถ้าให้นิ้วทั้งสี่ ชี้ทิศทางการไหลของกระแส ไฟฟ้า ( I ) นิ้วหัวแม่มือจะชี้ ทิศทางของขั้วเหนือ (N)

8 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ หม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร (Transformer) เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ส่งผ่าน พลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้า หนึ่งไปสู่วงจรไฟฟ้าอีกวงจรหนึ่ง โดยที่ความถี่ไฟฟ้ามีค่าเท่าเดิม วงจรไฟฟ้าที่ 1 วงจรไฟฟ้าที่ 2 พลังงานวงจรไฟฟ้าที่ 1 พลังงานวงจรไฟฟ้าที่ 2 พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

9 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ หม้อแปลงไฟฟ้ามีโครงสร้าง อย่างไร ? 1. แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า 2. ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า

10 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสมีลักษณะอย่างไร บ้าง ? 1. แบบคอร์ (Core Type) 2. แบบเชลล์ (Shell Type) 3. แบบเทอร์รอย (Toroidal Type)

11 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ แกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสมีลักษณะอย่างไร บ้าง ? 1. แบบคอร์ (Core Type) 2. แบบเชลล์ (Shell Type) 3. แบบเทอร์รอย (Toroidal Type)

12 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสมีลักษณะอย่างไร บ้าง ? 1. แบบคอร์ (Core Type) 2. แบบเชลล์ (Shell Type) 3. แบบเทอร์รอย (Toroidal Type) ขดลวด ทุติยภูมิ ภาระ ไฟฟ้า ขดลวด ปฐมภูมิ ~ ภาระ ไฟฟ้า ~ ขดลวด ปฐมภูมิ ขดลวด ทุติยภูมิ

13 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสมีลักษณะอย่างไร บ้าง ? 1. แบบคอร์ (Core Type) 2. แบบเชลล์ (Shell Type) 3. แบบเทอร์รอย (Toroidal Type) ~ ~ ~

14 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ ต้นขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า หมายถึงอะไร ? ต้นขดลวด

15 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ จุดเริ่มต้นในการพันขดลวดที่มีทิศ ทางการพันไปในทางเดียวกันโดยใช้ สัญลักษณ์เป็นจุด (Dot) ต้นขดลวด ขดลวด ทุติยภูมิ ภาระ ไฟฟ้า ขดลวด ปฐมภูมิ ~ ต้นขดลวด ภาระ ไฟฟ้า ~ ขดลวด ปฐมภูมิ ขดลวด ทุติยภูมิ ต้นขดลวด

16 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบ่ออกเป็น กี่ชนิด อะไรบ้าง ? 1. แบ่งตามลักษณะแกนเหล็ก 1.2 แบบเชลล์ (Shell Type) 1.3 แบบเทอร์รอย (Toroidal Type) 1.1 แบบคอร์ (Core Type)

17 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 2. แบ่งตามจำนวนขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้า 2.1 ชนิด 1 ขดลวด หรือ หม้อแปลง ไฟฟ้าแบบออโต (Auto) 2.2 ชนิด 2 ขดลวด ได้แก่ขดลวดปฐม ภูมิและทุติยภูมิ

18 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 3. แบ่งตามระบบไฟฟ้า 3.1 ชนิด 1 เฟส 3.2 ชนิด 3 เฟส

19 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 4. แบ่งตามการแปลง แรงดันไฟฟ้า 4.1 ชนิดแปลงขึ้น (Step up) 4.2 ชนิดแปลงลง (Step down) 220 V 2,400 V ~ 220 V 24 V ~

20 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 4.3 ชนิดอัตราส่วน 1:1 (One to One) 220 V ~ 110 V ~

21 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 5. แบ่งตามการใช้งาน 5.1 ประกอบเครื่องวัดไฟฟ้า (2) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (Potential Transformer :PT) (1) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformer :CT)

22 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ 5.2 หม้อแปลงระบบจำหน่าย 5.3 หม้อแปลงใช้งานทั่วไป

23 หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107) แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า เสถียร โพธิรัตน์ สัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า 1. ระบบ SI 2. ระบบอเมริกัน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้าและโครงสร้าง ของหม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Field and Construction of Transformer) หน่วยที่ 1แผ่นที่ 1-1 หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google