งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณสเก ล่าร์ และปริมาณ เวกเตอร์. ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity ) คือ ปริมาณที่บอกแต่ ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณสเก ล่าร์ และปริมาณ เวกเตอร์. ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity ) คือ ปริมาณที่บอกแต่ ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาณสเก ล่าร์ และปริมาณ เวกเตอร์

2 ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity ) คือ ปริมาณที่บอกแต่ ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมาย สมบูรณ์ ไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น ระยะทาง มวล เวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน ฯลฯ การหาผลลัพธ์ของปริมาณส เกล่าร์ ก็อาศัยหลักทางพีชคณิต คือ การบวก ลบ คูณ หาร

3 2. ปริมาณเวกเตอร์ ( Vector quantity ) คือ ปริมาณที่ต้องบอก ทั้งขนาดและทิศทางจึงจะได้ ความหมายสมบูรณ์ เช่น การ กระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนตัม การหาผลลัพธ์ของ ปริมาณเวกเตอร์ ต้องอาศัยวิธีการ ทางเวกเตอร์โดยต้องหาผลลัพธ์ ทั้งขนาดและทิศทาง

4 2.1 สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ แทนด้วยลูกศร ความยาวของ ลูกศรแทนขนาด หัวลูกศรแทน ทิศทาง และเขียนตัวอักษรที่มี ลูกศรครึ่งอยู่บนตัวอักษร ดังต่อไปนี้ อ่านว่า เวกเตอร์ A

5 2 หน่วย 3 หน่วย  โดยเวกเตอร์ A มีขนาด 2 หน่วย ไปทาง ทิศตะวันออก เวกเตอร์ B มีขนาด 3 หน่วยไปทางทิศ เหนือ เวกเตอร์ C มีขนาด 3 หน่วย ทำมุม  กับแนวระดับ

6 2.2 เวกเตอร์ที่เท่ากัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ เท่ากัน เมื่อมีขนาดเท่ากันและมี ทิศไปทางเดียวกัน 2 หน่วย =

7 2.3 เวกเตอร์ตรงข้ามกัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ตรงข้ามกัน เมื่อมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรง ข้ามกัน 2 หน่วย = - - 2 หน่วย ตรงข้าม กับ

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณสเก ล่าร์ และปริมาณ เวกเตอร์. ปริมาณต่างๆในวิชาฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity ) คือ ปริมาณที่บอกแต่ ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google