งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 กฎของโอห์ม ในวงจรไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ( V ), กระแสไฟฟ้า ( I ) และ ความต้านทานไฟฟ้า ( R ) มีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ? V I R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 กฎของโอห์ม ในวงจรไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ( V ), กระแสไฟฟ้า ( I ) และ ความต้านทานไฟฟ้า ( R ) มีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ? V I R."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 5 กฎของโอห์ม

3 ในวงจรไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ( V ), กระแสไฟฟ้า ( I ) และ ความต้านทานไฟฟ้า ( R ) มีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ? V I R

4 A V RE ถ้าเพิ่ม ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) ให้มากขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้า (I) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิม ? ถ้าเพิ่ม ค่าความต้านทานไฟฟ้า(R) ให้มากขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้า (I) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิม ?

5 กฎของโอห์ม (Ohm ’ s law) เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า อย่างไร ? เป็นกฎพื้นฐานทางไฟฟ้า ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ของ แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทานไฟฟ้า ภายในวงจรไฟฟ้า

6 ใครเป็นผู้ค้นพบ ? จอร์ช ไซมอน โอห์ม George Simon Ohm นักฟิสิกส์เยอรมัน

7 “ ยอร์ช ไซมอน โอห์ม. ” ค้นพบ อะไร ? “ ในวงจรไฟฟ้าใดๆ กระแสไฟฟ้า จะแปรผันตรง กับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผัน กับความต้านทานไฟฟ้า ” จะเขียนเป็นสมการอย่างไร ?

8 I = E / R R = E / I E = I x R

9 V I R มีเทคนิคการจำอย่างไร ?

10 กฎของโอห์มมีประโยชน์ อย่างไร ? 1.ใช้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า 2.ใช้คำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า 3.ใช้คำนวณหาค่าความต้านทาน 4.ใช้คำนวณหาขนาดฟิวส์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 กฎของโอห์ม ในวงจรไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ( V ), กระแสไฟฟ้า ( I ) และ ความต้านทานไฟฟ้า ( R ) มีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ? V I R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google