งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-1 หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2   เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าวัด คาบเวลาและความถี่ไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าวัด คาบเวลาและความถี่ไฟฟ้า ได้อย่างไร เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

3 ปุ่มต่างๆ ของเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทำหน้าที่อะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-3 ปุ่มต่างๆ ของเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทำหน้าที่อะไรบ้าง? HAMEG 20 M Hz Oscilloscope HMz M-MAG X 10 CAL 0.2 V 2V Component Tester CH.I VERT.INP 1 M II 30 pf 400 vp max. VAR GAIN CH I/II DUAL ADD TRIG. I/II CHOP DC AC GD CH.II VERT.INPI 30 pf INVERT Y-POS.I VOLTS/DIV Y-POS.II .5 10 .1 .2 1 2 5 20 50 mv FOCUS INTENS HOLD OFF X -POR X -Y RESET TV :H TV :R MF LF ~ TV SEP AT/NORM LEVEL TRIG.INP 100Vp Max EXT +/- TIME/DIV 200 100 S mS TRIG 3 4 6 7 8 18 13 11 14 16 17 21 22 23 24 19 25 15 9 12 POWER TR เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

4 ทำหน้าที่ปิดเปิดวงจรเพื่อจ่าย กำลังไฟฟ้าให้เครื่องวัดรูป
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-4 1. ปุ่ม POWER on/off ทำหน้าที่ปิดเปิดวงจรเพื่อจ่าย กำลังไฟฟ้าให้เครื่องวัดรูป คลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2. ปุ่ม INTENS ทำหน้าที่ควบคุมความเข้ม ของเส้นสัญญาณ 3. ปุ่ม FOCUS ทำหน้าที่ควบคุมความคมชัด ของเส้นสัญญาณ 4. ปุ่ม VOLT/DIV ทำหน้าที่ลดทอนสัญญาณ ต่อช่องเป็น 1, 2 และ 5 เท่า (ของทั้ง CH.1 และ CH.2) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

5 ปรับฐานเวลาของสัญญาณ กวาดภาพหรือปรับความชัน ของสัญญาณสามเหลี่ยมโดย
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-5 5. ปุ่ม TIME/DIV ปรับฐานเวลาของสัญญาณ กวาดภาพหรือปรับความชัน ของสัญญาณสามเหลี่ยมโดย เพิ่ม/ลด ทีละ 1,2 และ5 เท่า 6. ปุ่ม Y-POS ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง เส้นสัญญาณในแนวตั้ง (แกนY มีทั้ง CH.1 และ CH.2) 7. ปุ่ม X-POS ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง เส้นสัญญาณในแนวนอน (แกน X) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

6 ทำหน้าที่เลือกสัญญาณที่จะ ทำการวัดเป็น AC หรือ DC หรือ GD
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-6 8. ปุ่ม AC-DC-GD ทำหน้าที่เลือกสัญญาณที่จะ ทำการวัดเป็น AC หรือ DC หรือ GD AC: กระแสสลับ DC: กระแสตรง GD: ตัดสัญญาณที่จะวัดออก 9. ปุ่ม CH.1 หรือ CH.2 ทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้า ทีจะทำการวัดเป็น CH.1 หรือ CH.2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

7 ALT:สลับกันแสดงผลทีละ 1 หน้าจอภาพ CHOP:สลับกันแสดงผลทีละจุด
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-7 10. ปุ่ม ALT หรือ CHOPP ทำหน้าที่เลือก 2 ช่อง สัญญาณที่จะทำการวัด พร้อมกัน โดย ALT:สลับกันแสดงผลทีละ 1 หน้าจอภาพ CHOP:สลับกันแสดงผลทีละจุด 11. ปุ่ม COMPONENT TEST (CT) ทำหน้าที่ใช้ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์โดยนำอุปกรณ์ ต่อเข้ากับปุ่ม CT และ GD เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

8 การเตรียมเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าก่อนใช้งานควรเตรียมอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-8 การเตรียมเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าก่อนใช้งานควรเตรียมอะไรบ้าง? 1. ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า 2. ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเตรียมอะไรบ้าง? 1. ตรวจสอบทุกปุ่มว่าอยู่ ในสภาพปกติ 2. หมุนปุ่มที่มีลูกศรกำกับซึ่ง ได้แก่ปุ่มที่มีคำว่า “Var” ไป ทางด้านซ้ายสุด เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

9 ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเตรียมอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-9 ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเตรียมอะไรบ้าง? 3. หมุนปุ่มที่มีเส้นขีดกำกับให้ อยู่ตั้งตรงตามแนวตั้ง (ได้แก่ ปุ่ม INTENS, FOCUS, Y-POS, X-POS) 4. เลื่อนปุ่ม AC-DC-GD ของ ทั้ง 2 ช่องสัญญาณไปที่ ตำแหน่ง GD เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

10 ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเตรียมอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 18 แผ่นที่ 18-10 ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าควรเตรียมอะไรบ้าง? 1. กดปุ่ม POWER on/off ให้อยู่ในตำแหน่ง on สังเกต รอประมาณ 10 วินาที เส้น สัญญาณจะปรากฎ หน้าจอภาพ 2. ปรับปุ่ม X-POS, Y-POS ให้ เส้นสัญญาณอยู่ในตำแหน่ง กึ่งกลางจอภาพ 3. ปรับปุ่ม INTENSและFOCUS ให้เส้นสัญญาณมีขนาด พอเหมาะและคมชัดที่สุด เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

11 เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 18-11 การวัดค่าคาบเวลาและความถี่จากเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า มีขั้นตอนอย่างไร? 1. นับจำนวนช่องความยาว (L) ของ รูปคลื่นสัญญาณ 1 คาบเวลา (T) ความยาว 10 ช่อง :L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ช่องแบ่งออกเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนมีค่า=1/5=0.2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

12 การนับคาบเวลา(T)ของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า นับอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 18-12 การนับคาบเวลา(T)ของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า นับอย่างไร? จุดเริ่มต้น สัญญาณ จุดสิ้นสุด สัญญาณ L 1 2 3 4 5 6 จุดเริ่มต้น สัญญาณ จุดสิ้นสุด สัญญาณ L 1 2 3 4 5 6 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

13 Tosc = L x TIME/DIV 2. นำจำนวนช่องความยาว (L) คูณกับค่าเวลาต่อช่อง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 18-13 2. นำจำนวนช่องความยาว (L) คูณกับค่าเวลาต่อช่อง (TIME/DIV) TIME/DIV 200 10 5 2 1 mS TIMES/DIV: เวลาต่อ 1 ช่อง ความยาว (L) Tosc = L x TIME/DIV เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

14 ความยาว(L)=…………….... Tosc = L x TIME/DIV Tosc = ………. x …………...
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 18-14 TIME/DIV ความยาว(L)=…………….... Tosc = L x TIME/DIV Tosc = ………. x …………... Tosc = ……….………………. เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google