งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 2 หน่วยที่ 18แผ่นที่ 18-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 2 หน่วยที่ 18แผ่นที่ 18-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 2 หน่วยที่ 18แผ่นที่ 18-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 18-2 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้าวัด คาบเวลา และความถี่ไฟฟ้า ได้อย่างไร หน่วยที่ 18 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 18-3 ปุ่มต่างๆ ของเครื่องวัด รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าทำ หน้าที่อะไรบ้าง ? หน่วยที่ 18 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

4 แผ่นที่ 18-4 1. ปุ่ม POWER on/off ทำหน้าที่ปิดเปิดวงจรเพื่อจ่าย กำลังไฟฟ้าให้เครื่องวัดรูป คลื่นสัญญาณไฟฟ้า หน่วยที่ 18 2. ปุ่ม INTENS ทำหน้าที่ควบคุมความเข้ม ของเส้นสัญญาณ 3. ปุ่ม FOCUS ทำหน้าที่ควบคุมความคมชัด ของเส้นสัญญาณ 4. ปุ่ม VOLT/DIV ทำหน้าที่ลดทอนสัญญาณ ต่อช่องเป็น 1, 2 และ 5 เท่า (ของทั้ง CH.1 และ CH.2) เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

5 แผ่นที่ 18-5 5. ปุ่ม TIME/DIV ปรับฐานเวลาของสัญญาณ กวาดภาพหรือปรับความชัน ของสัญญาณสามเหลี่ยมโดย เพิ่ม/ลด ทีละ 1,2 และ5 เท่า หน่วยที่ 18 6. ปุ่ม Y-POS ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง เส้นสัญญาณในแนวตั้ง (แกนY มีทั้ง CH.1 และ CH.2) 7. ปุ่ม X-POS ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง เส้นสัญญาณในแนวนอน (แกน X) เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

6 แผ่นที่ 18-6 8. ปุ่ม AC-DC-GD ทำหน้าที่เลือกสัญญาณที่จะ ทำการวัดเป็น AC หรือ DC หรือ GD AC: กระแสสลับ DC: กระแสตรง GD: ตัดสัญญาณที่จะวัดออก หน่วยที่ 18 9. ปุ่ม CH.1 หรือ CH.2 ทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้า ทีจะทำการวัดเป็น CH.1 หรือ CH.2 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

7 แผ่นที่ 18-7 10. ปุ่ม ALT หรือ CHOPP ทำหน้าที่เลือก 2 ช่อง สัญญาณที่จะทำการวัด พร้อมกัน โดย ALT:สลับกันแสดงผลทีละ 1 หน้าจอภาพ CHOP:สลับกันแสดงผลทีละจุด หน่วยที่ 18 11. ปุ่ม COMPONENT TEST (CT) ทำหน้าที่ใช้ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์โดยนำอุปกรณ์ ต่อเข้ากับปุ่ม CT และ GD เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

8 แผ่นที่ 18-8 การเตรียมเครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้าก่อนใช้งาน ควรเตรียมอะไรบ้าง? 1. ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า 2. ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า หน่วยที่ 18 ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าควร เตรียมอะไรบ้าง? 1. ตรวจสอบทุกปุ่มว่าอยู่ ในสภาพปกติ 2. หมุนปุ่มที่มีลูกศรกำกับซึ่ง ได้แก่ปุ่มที่มีคำว่า “Var” ไป ทางด้านซ้ายสุด เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

9 แผ่นที่ 18-9หน่วยที่ 18 ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าควร เตรียมอะไรบ้าง? 3. หมุนปุ่มที่มีเส้นขีดกำกับให้ อยู่ตั้งตรงตามแนวตั้ง (ได้แก่ ปุ่ม INTENS, FOCUS, Y-POS, X-POS) 4. เลื่อนปุ่ม AC-DC-GD ของ ทั้ง 2 ช่องสัญญาณไปที่ ตำแหน่ง GD เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

10 แผ่นที่ 18-10หน่วยที่ 18 ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าควร เตรียมอะไรบ้าง? 1. กดปุ่ม POWER on/off ให้อยู่ในตำแหน่ง on สังเกต รอประมาณ 10 วินาที เส้น สัญญาณจะปรากฎ หน้าจอภาพ 2. ปรับปุ่ม X-POS, Y-POS ให้ เส้นสัญญาณอยู่ในตำแหน่ง กึ่งกลางจอภาพ 3. ปรับปุ่ม INTENSและFOCUS ให้เส้นสัญญาณมีขนาด พอเหมาะและคมชัดที่สุด เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

11 แผ่นที่ 18-11 การวัดค่าคาบเวลาและความถี่ จากเครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า มีขั้นตอน อย่างไร? หน่วยที่ 17 1. นับจำนวนช่องความยาว (L) ของ รูปคลื่นสัญญาณ 1 คาบเวลา (T) ความยาว 10 ช่อง :L 1234567 8910 1 ช่องแบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนมีค่า=1/5=0.2 543 21 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

12 แผ่นที่ 18-12หน่วยที่ 17 จุดเริ่มต้น สัญญาณ จุดสิ้นสุด สัญญาณ L 12 3456 จุดเริ่มต้น สัญญาณ จุดสิ้นสุด สัญญาณ L 12 3456 การนับคาบเวลา(T)ของรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า นับอย่างไร? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

13 แผ่นที่ 18-13 T osc = L x TIME/DIV หน่วยที่ 17 2. นำจำนวนช่องความยาว (L) คูณกับค่าเวลาต่อช่อง (TIME/DIV) TIME/DIV 200 10 5 2 1 200 10 5 2 1 mS SS TIMES/DIV: เวลาต่อ 1 ช่อง ความยาว (L) เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ

14 แผ่นที่ 18-14 T osc = L x TIME/DIV TIME/DIV หน่วยที่ 17 ความยาว(L)=…………….... T osc = ………. x …………... T osc = ……….………………. เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 18 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 2 หน่วยที่ 18แผ่นที่ 18-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 2 มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google