งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-1 หน่วยที่ เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1   เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-2 เครื่องวัดไฟฟ้าที่สามารถวัดขนาดและรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าได้คืออะไร? เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณ ไฟฟ้า สามารถวัดขนาดและรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้า ได้อย่างไร? เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

3 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า คืออะไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-3 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า คืออะไร? เครื่องวัดไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ทั้งขนาด รูปร่าง คาบเวลา ความถี่และมุมเฟสของสัญญาณไฟฟ้า ประกอบด้วย เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

4 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า มีโครงสร้างอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-4 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า มีโครงสร้างอย่างไร? 1. หลอดคาโถด 2. วงจรการขยายการเบี่ยงเบน ในแนวตั้ง 3. วงจรการขยายการเบี่ยงเบน ในแนวนอน 4. ภาคกำเนิดสัญญาณสวีพ 5. วงจรทริกเกอร์ 6. แหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

5 หลอดแคโถด มีโครงสร้างอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-5 วงจรการขยายการเบี่ยงเบนในแนวตั้ง (Volts/Div.) หลอดภาพแคโถด: CRT วงจร ทริกเกอร์ ภาคกำเนิดสัญญาณสวีพ หรือฐานเวลา (Times/Div.) แหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรการขยายการเบี่ยงเบนตามแนวนอน วงจรหน่วงเวลา จ่ายให้กับวงจรต่างๆ สัญญาณ ที่ต้องการวัด หลอดแคโถด มีโครงสร้างอย่างไร? ไส้หลอด ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวนอน ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 2 ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 1 อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

6 หลอดแคโถดเป็นอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-6 แรงดันไฟฟ้าของ หลอดแคโถดเป็นอย่างไร? ไส้หลอด ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวนอน ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 2 ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 1 อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ 6.3V -2kV 12kV V 220VAC เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

7 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-7 หลอดคาโถด ทำงานอย่างไร? ไส้หลอด อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

8 สัญลักษณ์ของหลอดคาโถด สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-8 สัญลักษณ์ของหลอดคาโถด เป็นอย่างไร? ไส้หลอด อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

9 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-9 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า มีขั้นตอนอย่างไร? 1. นับจำนวนช่องความสูง (H) จาก ตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่ง ปัจจุบันของเส้นสัญญาณ ความสูง 8 ช่อง :H 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ช่องแบ่งออกเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนมีค่า=1/5=0.2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

10 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-10 2. นำจำนวนช่องความสูง (H) คูณกับค่าแรงดันไฟฟ้าต่อช่อง (Volt/Div) Volt/Div 200 10 5 2 1 V mV Volt/Div: แรงดันไฟฟ้าต่อ 1 ช่อง ความสูง (H) Vosc = H x Volt/Div เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

11 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 17 แผ่นที่ 17-11 Volt/Div ความสูง(H)=…………….... Vosc = H x Volt/Div Vosc = ………. x ………….. Vosc = ……….…………….. เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google