งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 17แผ่นที่ 17-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 17แผ่นที่ 17-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 17แผ่นที่ 17-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 17-2 เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณ ไฟฟ้า สามารถวัดขนาดและ รูปร่างของสัญญาณไฟฟ้า ได้อย่างไร ? หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ เครื่องวัดไฟฟ้าที่สามารถวัด ขนาดและรูปร่างของ สัญญาณไฟฟ้าได้คืออะไร ?

3 แผ่นที่ 17-3 เครื่องวัดไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ ทั้งขนาด รูปร่าง คาบเวลา ความถี่และมุมเฟสของ สัญญาณไฟฟ้า ประกอบด้วย เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า คืออะไร? หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

4 แผ่นที่ 17-4 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า มีโครงสร้าง อย่างไร? 1. หลอดคาโถด 2. วงจรการขยายการเบี่ยงเบน ในแนวตั้ง 3. วงจรการขยายการเบี่ยงเบน ในแนวนอน 4. ภาคกำเนิดสัญญาณสวีพ 5. วงจรทริกเกอร์ 6. แหล่งจ่ายไฟฟ้า หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

5 แผ่นที่ 17-5 ไส้หลอด ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวนอน ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 2 ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 1 อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ วงจรการขยายการ เบี่ยงเบนในแนวตั้ง (Volts/Div.) หลอดภาพแคโถด: CRT วงจร ทริกเกอร์ ภาคกำเนิดสัญญาณสวีพ หรือฐานเวลา (Times/Div.) แหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรการขยายการ เบี่ยงเบนตามแนวนอน วงจร หน่วง เวลา จ่ายให้กับ วงจรต่างๆ สัญญาณ ที่ต้องการวัด หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ หลอดแคโถด มีโครงสร้างอย่างไร?

6 แผ่นที่ 17-6หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ ไส้หลอด ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวนอน ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 2 ชุดเพลตเบี่ยงเบนในแนวตั้งชุดที่ 1 อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ 6.3V -2kV 12kV 0...-2.05V -2kV 220VAC แรงดันไฟฟ้าของ หลอดแคโถดเป็นอย่างไร?

7 แผ่นที่ 17-7 หลอดคาโถด ทำงานอย่างไร? ไส้หลอด อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ

8 แผ่นที่ 17-8 สัญลักษณ์ของหลอดคาโถด เป็นอย่างไร? ไส้หลอด อิเล็กโทรด ชุดควบคุมความเข้ม ชุดควบคุมความคมชัด จอภาพ หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง

9 แผ่นที่ 17-9 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าจาก เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า มีขั้นตอนอย่างไร? 1 ช่องแบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนมีค่า=1/5=0.2 หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ 1. นับจำนวนช่องความสูง (H) จาก ตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่ง ปัจจุบันของเส้นสัญญาณ ความสูง 8 ช่อง :H 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1

10 แผ่นที่ 17-10 V osc = H x Volt/Div หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ 2. นำจำนวนช่องความสูง (H) คูณกับค่าแรงดันไฟฟ้าต่อช่อง (Volt/Div) Volt/Div 200 10 5 2 1 200 10 5 2 1 VmV Volt/Div: แรงดันไฟฟ้าต่อ 1 ช่อง ความสูง (H)

11 แผ่นที่ 17-11 V osc = H x Volt/Div Volt/Div หน่วยที่ 17 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ ความสูง(H)=…………….... V osc = ………. x ………….. V osc = ……….……………..


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 17 เครื่องวัดรูปคลื่น สัญญาณไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 17แผ่นที่ 17-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า 1 มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google