งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า แบบดิจิตอลและ การบำรุงรักษา เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 19แผ่นที่ 19-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า แบบดิจิตอลและ การบำรุงรักษา เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 19แผ่นที่ 19-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า แบบดิจิตอลและ การบำรุงรักษา เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 19แผ่นที่ 19-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 19-2 เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มีข้อดีกว่าเครื่องวัดไฟฟ้า แบบอนาลอก อย่างไรบ้าง หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 19-3หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล หมายถึงอะไร ? เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า แบบอนาลอกที่ทำการวัดให้เป็น สัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลแล้ว แสดงผลการวัดเป็นเลขฐานสิบ ที่ภาคแสดงผล เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

4 แผ่นที่ 19-4หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มีโครงสร้างอย่างไร ? ภาครับสัญญาณอนาลอก (Input Unit) ภาครับประมวลผล (Processing Unit) ภาคแสดงผล (Output Unit Or Display Unit) เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

5 แผ่นที่ 19-5หน่วยที่ 19 รับสัญญาณอนาลอก ที่ต้องการวัด เปลี่ยนสัญญาณอนาลอก ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลที่มี ค่าเทียบเท่ากันแล้วจึง ทำการประมวลผล แปลงเป็นเลขฐานสิบ ที่ภาคแสดงผล เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มีหลักการทำงานอย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

6 แผ่นที่ 19-6หน่วยที่ 19 1. ด้วยแอลซีดี (Liquid Cristal Display: LCD) 2. ด้วยไดโอดเปล่งแสง (Lighting Emitter Diode: LED) ชนิดเจ็ดส่วน (Seven Segment readout) การแสดงผลเลขฐานสิบ ทำได้อย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

7 แผ่นที่ 19-7หน่วยที่ 19 c a b d e f g การแสดงผลด้วยไดโอด เปล่งแสงชนิดเจ็ดส่วน ทำได้อย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

8 แผ่นที่ 19-8หน่วยที่ 19 การแสดงผล 3 หลักกับ 3 1/2 หลัก ต่างกันอย่างไร ? ภาคแสดงผล 1 ตัว เรียกว่า 1 หลักถ้า 3 ตัว เรียกว่า 3 หลัก แต่ละหลักสามารถแสดงผล ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ดังนั้นทั้ง 3 หลัก จึง แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 999 หน่วยนับ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

9 แผ่นที่ 19-9หน่วยที่ 19 ถ้าภาคแสดงผลมี 4 หลักและหลักซ้ายสุด สามารถแสดงผลได้เพียงเลข 1 กับไม่ แสดงผลใดๆ ( ดับมืด ) ดังนั้นจึงเรียกทั้ง 4 หลักนี้ว่า ภาคแสดงผลชนิด 3 1/2 หลัก ซึ่งจะสามารถแสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1999 หน่วยนับ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

10 แผ่นที่ 19-10หน่วยที่ 19 ถ้าภาคแสดงผลมี 4 หลักและหลักซ้ายสุด สามารถแสดงผลได้เป็นเลข 1,2 กับไม่ แสดงผลใดๆ ( ดับมืด ) ดังนั้นจึงเรียกทั้ง 4 หลักนี้ว่า ภาคแสดงผลชนิด 3 3/4 หลัก ซึ่งจะสามารถแสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2999 หน่วยนับ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

11 แผ่นที่ 19-11หน่วยที่ 19 ถ้าภาคแสดงผลมี 4 หลักและหลักซ้ายสุด สามารถแสดงผลได้เป็นเลข 1,2,3,4,5 กับไม่แสดงผลใดๆ ( ดับมืด ) ซึ่งจะสามารถ แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5999 หน่วยนับ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

12 แผ่นที่ 19-12หน่วยที่ 19 1. โวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอล 2. แอมมิเตอร์แบบดิจิตอล 3. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แบบคล้องแบบดิจิตอล 4. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 5. เครื่องวัดความถี่ไฟฟ้า แบบดิจิตอล 6. เครื่องวัดฉนวน แบบดิจิตอล ฯลฯ ประยุกต์สร้าง เป็นเครื่องวัดไฟฟ้า อะไรบ้าง ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

13 แผ่นที่ 19-13หน่วยที่ 19 1. สำหรับห้องปฏิบัติการ มีความแม่นยำมากที่สุด มีตั้งแต่ 7 1/2 หลักขึ้นไป 2. แบบตั้งโต๊ะ มีความแม่นยำรองลงมา มี 5 1/2 หลักลงมา 3. แบบพกพา มีความแม่นยำรองลงมา มี 3 1/2 หลัก -4 1/2 หลัก เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล แบ่งออกได้เป็นอะไรบ้าง ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

14 แผ่นที่ 19-14หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มีรูปร่างอย่างไรบ้าง ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

15 แผ่นที่ 19-15หน่วยที่ 19 1. อ่านค่าได้ง่าย 2. มีความแม่นยำสูง 3. มีความละเอียดสูง (High Resolution) 4. แสดงขั้วอัตโนมัติ 5. ดูแลรักษาง่ายและทนต่อ แรงกระแทก 6. ไม่สามารถวัดค่ากระแส เริ่มเดินของมอเตอร์ได้ 7. การทำงานต้องอาศัย พลังงานไฟฟ้าเลี้ยงวงจร เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

16 แผ่นที่ 19-16 การกระทำใดๆ ที่ทำให้เครื่องวัด ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ดีหรือทำงาน ได้ตามปกติและเพื่อทำให้อายุ การใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้า ยาวนานขึ้น หน่วยที่ 19 A ~ 300 200 150 50 0 การบำรุงรักษาเครื่องวัด ไฟฟ้าหมายถึงอะไร? V ~ 300 200 150 50 0 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

17 แผ่นที่ 19-17 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ต้องต่อขนานกับภาระไฟฟ้า 3. เลือกย่านวัดให้สูงก่อนเสมอ 4. ต่อขั้วให้ถูกต้อง (กรณีไฟฟ้า กระแสตรง) 5. ควรเก็บในกล่องหรือตู้ป้องกันฝุ่น 6. ควรเก็บในตู้ไม้ป้องกันสนามแม่ เหล็กถาวรเสื่อมอายุเร็วเกินไป 7. อย่าให้ได้รับการกระเทือนอย่าง รุนแรงแกนหมุนจะหลุด 8. วางให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ 9. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี /เมื่อจำเป็น หน่วยที่ 19 V ~ 300 200 150 50 0 การบำรุงรักษาโวลต์ มิเตอร์ต้องทำอย่างไร? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

18 แผ่นที่ 19-18 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ต้องต่ออนุกรมกับภาระไฟฟ้า 3. เลือกย่านวัดให้สูงก่อนเสมอ 4. ต่อขั้วให้ถูกต้อง (กรณีไฟฟ้า กระแสตรง) 5. ควรเก็บในกล่องหรือตู้ป้องกันฝุ่น 6. ควรเก็บในตู้ไม้ป้องกันสนามแม่ เหล็กถาวรเสื่อมอายุเร็วเกินไป 7. อย่าให้ได้รับการกระเทือนอย่าง รุนแรงแกนหมุนจะหลุด 8. วางให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ 9. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี หรือเมื่อจำเป็น หน่วยที่ 19 A ~ 300 200 150 50 0 การบำรุงรักษา แอมมิเตอร์ต้องทำอย่างไร? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

19  CO M + แผ่นที่ 19-19 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ต้องต่อขนานกับภาระไฟฟ้าโดย ต้องแน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรือ กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 3. เลือกย่านวัดให้เหมาะสม 4. ต้องปรับตำแหน่ง 0  ก่อนทุกครั้ง 5. ควรเก็บในกล่องหรือตู้ป้องกันฝุ่น 6. ควรเก็บในตู้ไม้ป้องกันสนามแม่ เหล็กถาวรเสื่อมอายุเร็วเกินไป 7. อย่าให้ได้รับการกระเทือนอย่าง รุนแรงแกนหมุนจะหลุด 8. วางให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ 9. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี/เมื่อจำเป็น การบำรุงรักษาโอห์ม มิเตอร์ต้องทำอย่างไร? หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

20 VA  CO M + แผ่นที่ 19-20 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ก่อนใช้ต้องสำรวจตำแหน่งสวิตช์ เลือกหน้าที่และเลือกย่านวัดให้ ถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้ง 3. ควรถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อหยุดใช้ 4. ควรเปลี่ยนแบตฯ เมื่อปรับตำแหน่ง 0  ที่ย่านวัด Rx1 ไม่ได้ 5. วัดค่ากระแสสลับได้เฉพาะรูปไซน์ 6. ควรเก็บในตู้ไม้ป้องกันสนามแม่ เหล็กถาวรเสื่อมอายุเร็วเกินไป 7. การเปลี่ยนฟิวส์ไม่ใหญ่เกินพิกัด 8. บิดไปตำแหน่ง Off หรือ 100Vac 9. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี/เมื่อจำเป็น การบำรุงรักษา มัลติมิเตอร์ต้องทำอย่างไร? หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

21 แผ่นที่ 19-21 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ก่อนใช้ต้องสำรวจตำแหน่งสวิตช์ เลือกหน้าที่และเลือกย่านวัดให้ ถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้ง 3. ควรถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อหยุดใช้ 4. ควรจัดเก็บไว้ในกล่องป้องกันฝุ่น 5. การเปลี่ยนฟิวส์ไม่ใหญ่เกินพิกัด 6. บิดไปตำแหน่ง Off เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 7. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี หรือเมื่อจำเป็น การบำรุงรักษาดิจิตอล มัลติมิเตอร์ทำอย่างไร? หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

22 Watt N * V A แผ่นที่ 19-22 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. เมื่อนำไปวัดกำลังไฟฟ้าที่มีค่า กระแสไฟฟ้าและหรือแรงดันไฟฟ้า เกินพิกัดของวัตต์มิเตอร์ควรใช้ร่วม กับหม้อแปลงกระแสและหรือ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 3. วัตต์มิเตอร์โดยทั่วไปเป็นชนิดอิเล็ก ทรอไดนามิกไม่ควรนำไปวัดบริเวณ ที่มีสนามแม่เหล็กหนาแน่นสูง 4. จากข้อ 3 วัดค่าได้ถูกต้องในย่าน ความถี่ 0-125 H z เท่านั้น 5. การเปลี่ยนฟิวส์ไม่ใหญ่เกินพิกัด 6. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี/เมื่อจำเป็น การบำรุงรักษา วัตต์มิเตอร์ต้องทำอย่างไร? หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

23 แผ่นที่ 19-23 1. ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 2. ควรจัดเก็บในกล่อง/ตู้ ป้องกันฝุ่น 3. เมื่อนำไปวัดกระแสสูงควรใช้ร่วม กับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 4. อย่าให้ได้รับการกระเทือนอย่าง รุ่นแรงโดยเฉพาะขณะทำงาน ไส้หลอดอาจขาดได้ 5. ควรเลือก V/Div ให้มีค่าสูงไว้ก่อน 6. ไม่ควรหมุน V/Div หรือ T/Div อย่างรุนแรง หน้าสัมผัสจะชำรุด 7. ไม่ควรปิด/เปิดสวิตช์หลายครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันอาจทำให้ ไส้หลอดเสื่อมไว อายุใช้งานจะสั้น 8. ควรปรับเทียบทุก 1 ปี/เมื่อจำเป็น การบำรุงรักษาเครื่องวัด รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าต้อง ทำอย่างไร? หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 19 เครื่องวัดไฟฟ้า แบบดิจิตอลและ การบำรุงรักษา เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 19แผ่นที่ 19-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลและการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google