งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่ หน่วยที่ 3แผ่นที่ 3-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่ หน่วยที่ 3แผ่นที่ 3-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่ หน่วยที่ 3แผ่นที่ 3-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 3-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ สามารถนำไปใช้กับ ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง เพราะอะไร 0AXA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 3-3หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ A ~ 300 200 150 50 0 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟ้าที่วัดให้เป็น พลังงานกล แล้วทำให้แกนเหล็ก พาเข็มชี้ให้เคลื่อนที่ออกจาก ตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าที่กำหนดไว้ บนสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด แกนเหล็กเคลื่อนที่ หมายถึงอะไร ?

4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มีกี่ประเภท ? แผ่นที่ 3-4 1. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด 2. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ผลัก 3. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด และผลักร่วมกัน หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

5 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกน เหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัย อำนาจแม่เหล็กดูด มีโครงสร้างอย่างไร ? แผ่นที่ 3-5 0AXA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

6 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด มีหลักการทำงานอย่างไร ? แผ่นที่ 3-6 II 0AXA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ II สปริง 0AXA สเกล ลูกสูบและห้องอากาศ หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

7 แผ่นที่ 3-7 ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0AXA สเกล แกนเหล็กเคลื่อนที่ แกนเหล็กอยู่กับที่ ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกน เหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัย อำนาจแม่เหล็กผลัก มีโครงสร้างอย่างไร ?

8 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร ? แผ่นที่ 3-8 ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0AXA สเกล II ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0AXA สเกล II หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

9 แผ่นที่ 3-9หน่วยที่ 3 0AXA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็กอยู่กับที่ 1 แกนเหล็กอยู่กับที่ 2 แกนเหล็ก เคลื่อนที่ เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกน เหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัย อำนาจแม่เหล็กดูดและผลัก มีโครงสร้างอย่างไร ?

10 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดและ ผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร ? แผ่นที่ 3-10 0AXA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง II 0AXA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง II หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

11 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกน เหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีโครงสร้างอย่างไร ? แผ่นที่ 3-11หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ A ~ 300 200 150 50 0 V ~ 600 450 300 150 0

12 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกน เหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีโครงสร้างอย่างไร ? แผ่นที่ 3-12 แกนเหล็กเคลื่อนที่ แกนเหล็กอยู่กับที่ ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่ในงานจริง มีหลักการทำงานอย่างไร ? แผ่นที่ 3-13หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด แกนเหล็กเคลื่อนที่ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า กระแสตรงหรือกระแสสลับ ? แผ่นที่ 3-14 ถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่จะมีทิศทางการไหล อย่างไร แต่เข็มชี้ยังคงเคลื่อนที่ ไปในทิศทางเดิมเสมอ ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่จึงใช้ได้ ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า กระแสสลับ หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

15 A ~ 300 200 150 50 0 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง มีลักษณะอย่างไร ? แผ่นที่ 3-15 สามารถประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้าอะไรบ้าง ? 1. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ( นิยม ) หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

16 มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไร ? แผ่นที่ 3-16 1. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก การสูญเสียของฮีตเตอเรซีสสูง 2. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก สนามแม่เหล็กภายนอก 3. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ควาถี่ของไฟฟ้าที่ทำการวัด 4. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก การอิ่มตัวของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า 5. ราคาถูกและแข็งแรง 6. ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ ไฟฟ้าสลับ 7. เสกลไม่เป็นเชิงเส้น ์ หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

17 ฮีสเตอเรซีส ลอส คืออะไร ? แผ่นที่ 3-17หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ I I


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็ก เคลื่อนที่ หน่วยที่ 3แผ่นที่ 3-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google