งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงาน หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง หนึ่งซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของ การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการ ทดลองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงาน หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง หนึ่งซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของ การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการ ทดลองของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักการทำงาน หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง หนึ่งซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของ การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการ ทดลองของ ไมเคิล ฟาราเดย์ เขาได้ ค้นพบว่าถ้าเอาสนามแม่เหล็กตัดผ่าน ขดลวดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ ขดลวด ในทางกลับกันถ้าเอา ขดลวด มาตัดสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดได้เช่นกัน ซึ่งหม้อแปลงก็ทำงานในพื้นฐานการ ทำงานดังกล่าว

4 1. ทิศของเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศ เดียวกับนิ้วหัวแม่มือ 2. ทิศของกระแสไฟฟ้าทิศเดียวกับ นิ้วที่เหลือ

5 เมื่อเราเอาลวดทองแดงเส้นหนึ่งมาขดเป็นขดลวด จำนวนหลาย ๆรอบแล้วจ่ายไฟฟ้าผ่านเข้าไป ลวดเส้นนี้จะ แสดงคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนี้จะเกิดขึ้นในรูปของการ เปลี่ยนแปลงพลังงานสนามแม่เหล็ก ลวดที่พันเป็นขด ๆ เรา เรียกว่า คอยล์ (Coil) ในการทรานส์ฟอร์เมอร์จะเป็นการเอา ลวดอาบน้ำยาพันรอบแกนอย่างน้อย 2 ชุดเมื่อจ่าย กระแสไฟฟ้าสลับเข้าที่ขดใดขดหนึ่งทำให้เกิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้น ในอีกขดหนึ่งได้ การเหนี่ยวนำและ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ประการ ด้วยกันคือ วงจรภายในหม้อ แปลง

6 1. อัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบระหว่างขดไฟเข้า (Primary) กับจำนวนขดไฟออก (Secondary) หาก ขดไฟเข้ามากกว่าขดไฟออกแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ ออกมาทางขดไฟออกจะต่ำลงที่เรียนกันว่า สเต็บ ดาวน์ (step-down) หรือแปลตามตัวว่าหม้อแปลงลง หากขด secondary มีจำนวนรอบมากกว่าขด primary แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะสูงขึ้น เรา เรียกกันว่า สเต็บอั๊พ (Step-up) มีความสัมพันธ์ ระหว่างแรงเคลื่อนสามารถหาได้จากสูตร

7 2. ขนาดของขดลวด หากหน้าตัดของ ขดลวดที่นำมาพันมีพื้นที่มาก จำนวนกระแส จะจ่ายได้มากขึ้น แต่มิใช่ว่าขด secondary พันด้วยลวดเส้นโตจะจ่ายการแสได้มากต้อง มองทางด้านกำลัง (Power) ด้วย เพราะหาก ขด primary จ่ายกำลังด้วย ซึ่งหากขด primary จ่ายกำลังไฟมาน้อย ขด secondary จะจ่ายกำลังไฟออกมามากก็ ไม่ได้ เมื่อเขียนความสัมพันธ์ทางด้านกำลัง จะ ได้ดังนี้ กำลังวัตต์ทาง Primary = กำลังวัตต์ ทาง Secondary

8 ข้อควรจำ หม้อแปลงจะใช้งานกับวงจร กระแสสลับเท่านั้น การป้อนไฟฟ้า กระแสตรงให้กับหม้อแปลงเป็น เวลานาน หรือใช้หม้อแปลงผิดจาก ความถี่ที่กำหนดอาจทำให้หม้อ แปลงไหม้ และเสียหายอย่างถาวร


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงาน หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง หนึ่งซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของ การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการ ทดลองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google