งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบ
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-1 หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบ มีแกนเหล็ก   เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

2 แรงบิดควบคุมของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เกิดจากอะไร
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-2 แรงบิดควบคุมของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เกิดจากอะไร A B C D F E ถ้าเครื่องวัดไฟฟ้าไม่มีสปริง ก้นหอย แรงบิดควบคุมจะเกิดจากอะไรและเข็มชี้จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้อย่างไร เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางหมายถึงอะไร
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางหมายถึงอะไร เครื่องวัดไฟฟ้าที่เปลี่ยนปริมาณไฟฟ้าที่วัดให้เป็นปริมาณทางกลแล้วทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ 2 ชุด ที่วางไขว้กัน(ขวางกัน)พาเข็มชี้เคลื่อนที่ไปชี้ค่าบนสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางมีกี่ชนิด? 1. แบบมีแกนเหล็ก 2. แบบไม่มีแกนเหล็ก เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

4 โครงสร้างแบบมีแกนเหล็ก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-4 โครงสร้างแบบมีแกนเหล็ก A B C D F E ขดลวดอยู่กับที่ ขดลวดเคลื่อนที่ชุดที่2 ขดลวดเคลื่อนที่ชุดที่1 สเกล เข็มชี้ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

5 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-5 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (1) A B C D F E If Im1 N S A B C D F E If Im1 N S กระแสไฟฟ้า If และ Im1 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือสุด เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

6 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-6 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (2) A B C D F E If Im2 N S A B D F E If Im2 N S C กระแสไฟฟ้า If และ Im2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือสุด เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

7 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-7 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (3) A B C D F E A B C D F E If Im2 N S Im1 If If Im1 Im2 S N S N N S Im2 Im1 กระแสไฟฟ้า If Im1 และ Im2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้อาจเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือหรือซ้ายมือหรือกลางสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

8 ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-8 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีสปริงก้นหอย ดังนั้นเมื่อเลิกทำการวัดเข็มชี้อาจอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ส่วนแรงบิดควบคุมเกิดจาก ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย ควบคุมซึ่งกันและกัน สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง แบบมีแกนเหล็ก เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

9 การประยุกต์สร้างเป็นเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 13 แผ่นที่ 13-9 การประยุกต์สร้างเป็นเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ ทำหน้าที่วัดค่าของมุม หรือ ค่าโคไซน์ (cos j) ของมุมระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า A C B D R L cos j องศา เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google