งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบ มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13แผ่นที่ 13-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบ มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13แผ่นที่ 13-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบ มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13แผ่นที่ 13-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 13-2 แรงบิดควบคุมของเครื่องวัด ไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เกิดจากอะไร ถ้าเครื่องวัดไฟฟ้าไม่มีสปริง ก้นหอย แรงบิดควบคุมจะเกิด จากอะไรและเข็มชี้จะกลับสู่ ตำแหน่งเดิมได้อย่างไร A B C D F E หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 13-3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวด ขวางหมายถึงอะไร เครื่องวัดไฟฟ้าที่เปลี่ยนปริมาณ ไฟฟ้าที่วัดให้เป็นปริมาณทางกล แล้วทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ 2 ชุด ที่วางไขว้กัน(ขวางกัน)พาเข็มชี้ เคลื่อนที่ไปชี้ค่าบนสเกล 1. แบบมีแกนเหล็ก 2. แบบไม่มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวด ขวางมีกี่ชนิด?

4 แผ่นที่ 13-4 โครงสร้างแบบมีแกนเหล็ก A B C D F E ขดลวดอยู่กับที่ ขดลวดเคลื่อนที่ชุดที่2 ขดลวดเคลื่อนที่ชุดที่1 สเกล เข็มชี้ หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

5 แผ่นที่ 13-5 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (1) A B C D F E IfIf IfIf I m1 กระแสไฟฟ้า I f และ I m1 เกิด พร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ ไปทางด้านซ้ายมือสุด หน่วยที่ 13 A B C D F E IfIf IfIf I m1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

6 แผ่นที่ 13-6 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (2) A B C D F E IfIf IfIf I m2 กระแสไฟฟ้า I f และ I m2 เกิด พร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ ไปทางด้านขวามือสุด A B D F E IfIf IfIf I m2 C หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

7 แผ่นที่ 13-7 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (3) กระแสไฟฟ้า I f I m1 และ I m2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้อาจ เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือ หรือซ้ายมือหรือกลางสเกล A B C D F E IfIf IfIf I m2 I m1 A B C D F E IfIf IfIf I m2 I m1 หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

8 แผ่นที่ 13-8 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง แบบมีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีสปริง ก้นหอย ดังนั้นเมื่อเลิกทำการวัด เข็มชี้อาจอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ส่วนแรงบิดควบคุมเกิดจาก ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย ควบคุมซึ่งกันและกัน เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ

9 แผ่นที่ 13-9 การประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ หน่วยที่ 13 ทำหน้าที่วัดค่าของมุม หรือ ค่า โคไซน์ (cos  ) ของมุมระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า AC B D RL cos  องศา R เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบ มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 13แผ่นที่ 13-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google