งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก
แผ่นที่ 14-1 หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก   เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก
หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบมีแกนเหล็กมีสปริงก้นหอยเพื่อสร้างแรงบิด ควบคุม หรือไม่ A B C D F E เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก จะมีสปริงก้นหอยเพื่อสร้าง แรงบิดควบคุม หรือไม่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

3 โครงสร้างแบบไม่มี แกนเหล็ก
เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-3 โครงสร้างแบบไม่มี แกนเหล็ก เข็มชี้ สเกล ขดลวดขวางชุดที่ 2 ขดลวดขวางชุดที่ 1 ขดลวดอยู่กับที่ ห้องอากาศ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก
หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-4 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (1) If Im1 If N S Im1 กระแสไฟฟ้า If และ Im1 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือสุด เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

5 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก
หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-5 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (2) If Im2 If N S Im2 กระแสไฟฟ้า If และ Im2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือสุด เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

6 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก
หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-6 หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (3) If Im2 Im1 If N S Im2 Im1 กระแสไฟฟ้า If Im1 และ Im2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้อาจเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือหรือขวามือหรือกลางสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

7 ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง
เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-7 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีสปริงก้นหอย ดังนั้นเมื่อเลิกทำการวัดเข็มชี้อาจอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ส่วนแรงบิดควบคุมเกิดจาก ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย ควบคุมซึ่งกันและกัน สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง แบบไม่มีแกนเหล็ก เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

8 การประยุกต์สร้างเป็นเครื่องวัดไฟฟ้า
หน่วยที่ 14 แผ่นที่ 14-8 การประยุกต์สร้างเป็นเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ ทำหน้าที่วัดค่าของมุม หรือ ค่าโคไซน์ (cos j) ของมุมระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า R เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google