งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบไม่มี แกนเหล็ก หน่วยที่ 14แผ่นที่ 14-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบไม่มี แกนเหล็ก หน่วยที่ 14แผ่นที่ 14-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบไม่มี แกนเหล็ก หน่วยที่ 14แผ่นที่ 14-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

2 แผ่นที่ 14-2 เครื่องวัดไฟฟ้า A B C D F E หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวด ขวางแบบมีแกนเหล็กมีสปริง ก้นหอยเพื่อสร้างแรงบิด ควบคุม หรือไม่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวด ขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก จะมีสปริงก้นหอยเพื่อสร้าง แรงบิดควบคุม หรือไม่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

3 แผ่นที่ 14-3 เครื่องวัดไฟฟ้า โครงสร้างแบบไม่มี แกนเหล็ก หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก เข็มชี้สเกล ขดลวดขวางชุดที่ 2ขดลวดขวางชุดที่ 1 ขดลวดอยู่กับที่ ห้องอากาศ

4 แผ่นที่ 14-4 เครื่องวัดไฟฟ้า หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (1) กระแสไฟฟ้า I f และ I m1 เกิด พร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ ไปทางด้านขวามือสุด หน่วยที่ 14 IfIf IfIf I m1 IfIf IfIf เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

5 แผ่นที่ 14-5 เครื่องวัดไฟฟ้า หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (2) กระแสไฟฟ้า I f และ I m2 เกิด พร้อมกันทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ ไปทางด้านซ้ายมือสุด หน่วยที่ 14 IfIf IfIf I m2 IfIf IfIf เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

6 แผ่นที่ 14-6 เครื่องวัดไฟฟ้า หลักการทำงาน แบบมีแกนเหล็ก (3) กระแสไฟฟ้า I f I m1 และ I m2 เกิดพร้อมกันทำให้เข็มชี้อาจ เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือ หรือขวามือหรือกลางสเกล หน่วยที่ 14 IfIf IfIf I m2 I m1 IfIf IfIf I m2 I m1 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

7 แผ่นที่ 14-7 เครื่องวัดไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง แบบไม่มีแกนเหล็ก หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีสปริง ก้นหอย ดังนั้นเมื่อเลิกทำการวัด เข็มชี้อาจอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ส่วนแรงบิดควบคุมเกิดจาก ขดลวดขวางทั้งสองชุดโดย ควบคุมซึ่งกันและกัน เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก

8 แผ่นที่ 14-8 เครื่องวัดไฟฟ้า การประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก ทำหน้าที่วัดค่าของมุม หรือ ค่า โคไซน์ (cos  ) ของมุมระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า R


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 14 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด ขวางแบบไม่มี แกนเหล็ก หน่วยที่ 14แผ่นที่ 14-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดขวางแบบไม่มีแกนเหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google