งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 9 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 9 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 9 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน

3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน R1R1 E R2R2 V1V1 V2V2 แรงดันไฟฟ้าในวงจรจะเท่ากันหมด หรือไม่ เพราะอะไร ?

4 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน วงจรที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ต่อขนานเข้าด้วยกันและต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสตรง R1R1 E R2R2 A B

5 คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า ที่มีตัวต้านทาน ไฟฟ้าต่อแบบขนาน 1. แรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากันหมด E T = V 1 =V 2 =…=V N R1R1 E R2R2 V1V1 V2V2

6 2. ผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรย่อย มีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร R1R1 R2R2 A B C E D F E ITIT ITIT I2I2 I1I1 I1I1 I2I2 I2I2 I1I1 I T = I 1 +I 2 +…+I N

7 กระแสน้ำที่ไหลผ่านท่อประปา A B C E D F ปริมาณ น้ำ ที่ 1 ปริมาณ น้ำ ที่ 2 ท่อน้ำ ปริมาณน้ำ ทั้งหมด ปั๊มน้ำ P ท่อน้ำ

8 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรขนาน ปริมาณ กระแส ที่ 1 ปริมาณ กระแส ที่ 2 E A B C E D F ปริมาณกระแสไฟฟ้า ที่ ไหลทั้งหมด แหล่ง จ่าย

9 3. ความต้านทานทั้งหมดของวงจรมีค่าเท่ากับส่วน กลับของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกันแบบ เศษส่วน gh R 1 R 2 R 3 … R N 1 1 1 1 R T R 1 R 2 R N + =++... R1R1 R2R2 จุด A จุด B R T =R AB

10 4. กำลังไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร มีค่าเท่ากับ กำลังไฟฟ้าของตัวต้านทานไฟฟ้าแต่ละตัว ในวงจรรวมกัน P T = P 1 +P 2 +…+P N R1R1 R2R2 E P 1 P 2

11 คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทาน ไฟฟ้าต่อแบบอนุกรมและต่อแบบขนาน เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

12 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบอนุกรมและต่อแบบขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมวงจรไฟฟ้าแบบขนาน E=V 1 +V 2 +...+V N E = V 1 =V 2 =...=V N I T = I 1 =I 2 =...=I N I T = I 1 +I 2 +...+I N R T =R 1 +R 2 +... R N R T =1/(G 1 +G 2...+G 2 ) P T =P 1 +P 2 +... P N


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 9 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ที่มีตัวต้านทานไฟฟ้า ต่อแบบขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google