งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-1 หน่วยที่ 7 ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์   ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

2 เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-2 R Ixt E 1 V 1 W 1 A ถ้านำแอมมิเตอร์ไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าของวงจร ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก แอมมิเตอร์จะมีค่า เท่ากับ หรือน้อยกว่า หรือมากกว่า 1 A เพราะอะไร? ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

3 ผลกระทบเนื่องจากแอมมิเตอร์ (Ammeter Loading Effect)
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-3 ผลกระทบเนื่องจากแอมมิเตอร์ (Ammeter Loading Effect) เกิดจากอะไร? Rm Rsh Im Vm เกิดจากค่าความต้านทาน ไฟฟ้าภายในของแอมมิเตอร์ที่ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าความเป็นจริง ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

4 ไม่มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร Ixt R E A Rm Ixm R E
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-4 R Ixt E ไม่มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร R Ixm E Rm A มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

5 ผลกระทบเนื่องจากแอมมิเตอร์ ควรแก้ไข อย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-5 ผลกระทบเนื่องจากแอมมิเตอร์ ควรแก้ไข อย่างไร? Rsh1 Rsh2 5A 1A Rm เลือกย่านวัดที่มีค่าสูงซึ่งจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าภายในต่ำ ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

6 โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter Loading Effect) เกิดจากค่าความต้านทาน
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-6 ผลกระทบเนื่องจาก โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter Loading Effect) เกิดจากอะไร? Rm Rs Im Vm เกิดจากค่าความต้านทาน ไฟฟ้าภายในของโวลต์มิเตอร์ที่ทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าความเป็นจริง ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

7 ไม่มีโวลต์มิเตอร์ต่อในวงจร
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-7 Vxt1 R1 R2 E It ไม่มีโวลต์มิเตอร์ต่อในวงจร Vxm1 Rm R1 R2 E It1 มีโวลต์มิเตอร์ต่อในวงจร ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

8 ผลกระทบเนื่องจากโวลต์มิเตอร์ ควรแก้ไขอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 7 แผ่นที่ 7-8 ผลกระทบเนื่องจากโวลต์มิเตอร์ ควรแก้ไขอย่างไร? Rm 10V 50V Rs1 Rs2 Im เลือกย่านวัดที่มีค่าสูงซึ่งจะมีความต้านทานไฟฟ้าภายในสูง (เพราะว่ามี R ต่ออนุกรมมาก) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google