งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 7 ผลกระทบของ แอมมิเตอร์และ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 7แผ่นที่ 7-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 7 ผลกระทบของ แอมมิเตอร์และ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 7แผ่นที่ 7-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 7 ผลกระทบของ แอมมิเตอร์และ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 7แผ่นที่ 7-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

2 แผ่นที่ 7-2หน่วยที่ 7 ถ้านำแอมมิเตอร์ไปวัดค่า กระแสไฟฟ้าของวงจร ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จาก แอมมิเตอร์จะมีค่า เท่ากับ หรือน้อยกว่า หรือมากกว่า 1 A เพราะอะไร ? R I xt E1 V 1  1 A เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

3 แผ่นที่ 7-3 ผลกระทบเนื่องจาก แอมมิเตอร์ (Ammeter Loading Effect) เกิดจากอะไร ? เกิดจากค่าความต้านทาน ไฟฟ้าภายในของแอมมิเตอร์ที่ ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มี ค่าต่ำกว่าความเป็นจริง หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ RmRm RshRsh ImIm VmVm

4 แผ่นที่ 7-4 R I xm E RmRm A R I xt E หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ ไม่มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร มีแอมมิเตอร์ ต่อในวงจร

5 ผลกระทบเนื่องจาก แอมมิเตอร์ ควรแก้ไข อย่างไร ? แผ่นที่ 7-5 เลือกย่านวัดที่มีค่าสูงซึ่งจะมีค่า ความต้านทานไฟฟ้าภายในต่ำ R sh1 R sh2 5A 1A RmRm หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ

6 แผ่นที่ 7-6 ผลกระทบเนื่องจาก โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter Loading Effect) เกิดจากอะไร? เกิดจากค่าความต้านทาน ไฟฟ้าภายในของโวลต์มิเตอร์ที่ ทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มี ค่าต่ำกว่าความเป็นจริง หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ RmRm RsRs ImIm VmVm

7 แผ่นที่ 7-7 V xm1 RmRm R1R1 R2R2 E I t1 V xt1 R1R1 R2R2 E ItIt หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ ไม่มีโวลต์มิเตอร์ต่อในวงจร มีโวลต์มิเตอร์ต่อในวงจร

8 ผลกระทบเนื่องจากโวลต์ มิเตอร์ ควรแก้ไขอย่างไร ? แผ่นที่ 7-8 เลือกย่านวัดที่มีค่าสูงซึ่งจะมี ความต้านทานไฟฟ้าภายในสูง (เพราะว่ามี R ต่ออนุกรมมาก) RmRm 10V50V R s1 R s2 ImIm หน่วยที่ 7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 7 ผลกระทบของ แอมมิเตอร์และ โวลต์มิเตอร์ หน่วยที่ 7แผ่นที่ 7-1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) ผลกระทบของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ มงคล ธุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google