งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า
งานจักรยานยนต์ การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า

2 การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า
จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อ่านวงจรไฟฟ้าและโค้ดสีสายไฟได้ 2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟจุดระเบิดและระบบไฟชาร์จได้ 3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างและไฟหน้าปัดได้ 4. ตรวจฟิวส์และแรงดันไฟแบตเตอรี่ได้ 5. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟเบรกได้ 6. ตรวจไฟเตือนน้ำมันออโต้ลู้ปได้ 7. ตรวจแตรและเกจเบนซินไม่ทำงานได้

3 ส่วนประกอบโคมไฟใหญ่ สกรู แหวนรอง ลูกยาง ขั้วหลอด ขายึด ปลอกยาง
บู๊ช ขั้วหลอด โคมไฟ หลอดไฟ ชุดฝาครอบ สกรู ขายึด ยาง

4 โคมไฟและหลอดไฟหน้า ขั้วหลอด โคมไฟ หลอดไฟ 30 วัตต์ เหล็กยึด สกรู

5 เรือนและเลนส์พลาสติกไฟเลี้ยวหน้า
เรือนไฟเลี้ยว เลนส์พลาสติก ฐานเรือนไฟเลี้ยว หลอดไฟ 12 โวลต์ 10 วัตต์ เลนส์พลาสติก

6 ไฟหรี่และไฟเลี้ยวท้าย
เลนส์ไฟท้าย เลนส์ไฟเบรกซ้าย เลนส์ไฟเบรกขวา หลอด ไฟเลี้ยว หลอดไฟหรี่ท้าย 12 โวลต์

7 ส่วนประกอบชุดจานไฟอัลเตอร์เนเตอร์
กก.-ม.

8 วงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์
สวิตช์กุญแจ แม็กนิโต เรกกูเลเตอร์ เรกติฟายเออร์ ชุดซีดีไอ คอยล์ ฟิวส์ จุดระเบิด หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ สวิตช์แฮนด์ สวิตช์แฮนด์ สวิตช์ไฟเบรก ไฟหน้าปัด หลอดไฟหน้า หลอดไฟท้าย ไฟเตือน ไฟสูง

9 W ขาว Ch น้ำตาลแก่ Y/R เหลือง/แดง B ดำ Dg เขียวแก่ Y/W เหลือง/ขาว
รหัสสีสายไฟ W ขาว Ch น้ำตาลแก่ Y/R เหลือง/แดง B ดำ Dg เขียวแก่ Y/W เหลือง/ขาว Br น้ำตาล P ชมพู G/Y เขียว/เหลือง R แดง B/W ดำ/ขาว W/R ขาว/แดง O ส้ม G เขียว L/W น้ำเงิน/ขาว Y เหลือง Sb ฟ้า Br/W น้ำตาล/ขาว L น้ำเงิน Gy เทา R/W แดง/ขาว

10 การตรวจชิ้นส่วนไฟจุดระเบิด
1. ตรวจประกายไฟของเขี้ยวหัวเทียน ระยะไฟแรงสูงกระโดด 2. ตรวจความต้านทาน ของปลั๊กหัวเทียน ปลั๊กหัวเทียน 3. ตรวจขดลวดไฟแรงต่ำของคอยล์ ตรวจขดลวดไฟแรงสูงของคอยล์ ขดลวดไฟแรงต่ำ ขดลวด ไฟแรงสูง

11 ลำดับการตรวจไฟชาร์จ 2. ตรวจแรงดันไฟชาร์จ 1. ตรวจฟิวส์
2. ตรวจแรงดันไฟชาร์จ แบตเตอรี่ 3. ตรวจความต้านทานขดลวดไฟชาร์จ ขั้วต่อขดลวดไฟชาร์จ 1. ตรวจฟิวส์ ฟิวส์

12 ส่วนประกอบที่ต้องตรวจ
หลอดไฟใหญ่หน้าและหลอดไฟเตือนไฟสูง ความต้านทานของชุดขดลวดไฟแสงสว่าง แรงดันไฟแสงสว่างเข้าสวิตช์ไฟแสงสว่าง แรงดันไฟแสงสว่างออกจากสวิตช์ไฟแสงสว่าง แรงดันไฟแสงสว่างออกจากสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ แรงดันไฟท้าย การต่อวงจรของสายไฟระบบไฟแสงสว่าง

13 การตรวจไฟใหญ่หน้าและไฟเตือนไฟสูง
1. ตรวจหลอดไฟใหญ่หน้า ไฟต่ำ หลอดไฟหน้า ไฟสูง ลงดิน 2. ตรวจการต่อวงจรของไส้หลอดไฟต่ำ ไส้ไฟสูง ถ้วยบังคับแสง ไส้ไฟต่ำ ขั้วหลอดไฟ ต่อลงดิน 3. ตรวจหลอดไฟเตือนไฟสูง หลอดไฟเตือน

14 การตรวจไฟท้ายและไฟหน้าปัด
1. ตรวจหลอดไฟเบรก ตรวจหลอดไฟหน้าปัด 3. ตรวจความต้านทานชุดขดลวดไฟแสงสว่าง 4. ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์ไฟแสงสว่าง

15 การตรวจฟิวส์และไฟสวิตช์กุญแจ
1. ตรวจฟิวส์ ตรวจแบตเตอรี่ 3. ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์กุญแจ ตรวจแรงดันไฟออกจากสวิตช์กุญแจ สวิตช์กุญแจ สีน้ำตาล แดง ดำ

16 การตรวจไฟเลี้ยวและไฟเบรก
1. ตรวจไฟเลี้ยวไม่กะพริบ หลอดไฟเลี้ยว 2. ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์ไฟเลี้ยว เขียวแก่ น้ำตาลแก่ น้ำตาล/ ขาว สวิตช์ไฟเลี้ยว 3. ตรวจหลอดไฟเบรก ตรวจแรงดันไฟเบรก

17 การตรวจไฟออโต้ลู้ป 1. ตรวจหลอดไฟเตือนน้ำมัน ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์ระดับน้ำมัน หลอดไฟเตือน น้ำมันออโต้ลู้ป สวิตช์ระดับ น้ำมันออโต้ลู้ป 3. ตรวจสภาพสวิตช์ระดับน้ำมันด้านตั้งปกติ ตรวจสภาพสวิตช์ ระดับน้ำมันด้านกลับหัว สวิตช์ระดับน้ำมันออโต้ลู้ป สวิตช์ระดับน้ำมันออโต้ลู้ป ด้านกลับหน้า ด้านกลับหัว (ต่อวงจร) (ต่อวงจร)

18 การตรวจแตรและเกจวัดเบนซิน
1. ตรวจแรงดันไฟเข้าแตร ตรวจแตรทำงาน แตร แตร 3. ตรวจเกจวัดเบนซิน ตรวจความต้านทานชุดลูกลอยเบนซิน ชุดลูกลอยวัดระดับเบนซิน เต็มถัง ขั้วต่อสายไฟชุดลูกลอย วัดระดับเบนซิน หมดถัง


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google