งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อ่านวงจรไฟฟ้าและโค้ดสีสายไฟได้ 2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟจุดระเบิด และระบบไฟชาร์จได้ 3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อ่านวงจรไฟฟ้าและโค้ดสีสายไฟได้ 2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟจุดระเบิด และระบบไฟชาร์จได้ 3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อ่านวงจรไฟฟ้าและโค้ดสีสายไฟได้ 2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟจุดระเบิด และระบบไฟชาร์จได้ 3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่าง และไฟหน้าปัดได้ 4. ตรวจฟิวส์และแรงดันไฟ แบตเตอรี่ได้ 5. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟเบรกได้ 6. ตรวจไฟเตือนน้ำมันออโต้ลู้ป ได้ 7. ตรวจแตรและเกจเบนซินไม่ ทำงานได้ การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า

4 ขั้วหลอด โคมไฟ หลอดไฟ ชุดฝาครอบ สกรู ขายึด ยาง สกรู แหวนรอง ลูก ยาง ขายึด ปลอก ยาง บู๊ช ส่วนประกอบโคมไฟใหญ่

5 ขั้ว หลอด โคมไฟหลอดไฟ 30 วัตต์ เหล็กยึด สกรู โคมไฟและหลอดไฟหน้า

6 เรือนไฟเลี้ยว เลนส์พลาสติกฐานเรือนไฟเลี้ยว หลอดไฟ 12 โวลต์ 10 วัตต์ เลนส์พลาสติก เรือนและเลนส์พลาสติกไฟเลี้ยว หน้า

7 เลนส์ไฟท้าย เลนส์ไฟเบรกซ้าย เลนส์ไฟเบรกขวา หลอด ไฟเลี้ยว หลอดไฟหรี่ท้าย 12 โวลต์ ไฟหรี่และไฟเลี้ยวท้าย

8 2.6-3.2 กก.- ม. ส่วนประกอบชุดจานไฟอัลเตอร์เน เตอร์

9 สวิตช์กุญแจ แม็กนิโต เรกกูเลเตอร์ เรกติฟายเออร์ ชุดซีดีไอ คอยล์ ฟิวส์ จุดระเบิด หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ สวิตช์แฮนด์ สวิตช์แฮนด์ สวิตช์ไฟเบรก ไฟหน้าปัด หลอดไฟหน้า หลอดไฟท้าย ไฟเตือน ไฟสูง วงจรไฟฟ้าจักรยานยนต์

10 W ขาว Ch น้ำตาลแก่ Y/R เหลือง / แดง B ดำ Dg เขียวแก่ Y/W เหลือง / ขาว Br น้ำตาล P ชมพู G/Y เขียว / เหลือง R แดง B/W ดำ / ขาว W/R ขาว / แดง O ส้ม G เขียว L/W น้ำเงิน / ขาว Y เหลือง Sb ฟ้า Br/W น้ำตาล / ขาว L น้ำเงิน Gy เทา R/W แดง / ขาว รหัสสีสายไฟ

11 1. ตรวจประกายไฟของ เขี้ยวหัวเทียน ระยะไฟแรงสูงกระโดด 2. ตรวจความต้านทาน ของปลั๊กหัวเทียน ปลั๊กหัวเทียน 3. ตรวจขดลวดไฟแรงต่ำของคอยล์ 4. ตรวจ ขดลวดไฟแรงสูงของคอยล์ ขดลวดไฟแรงต่ำ ขดลวด ไฟแรงสูง การตรวจชิ้นส่วนไฟจุดระเบิด

12 1. ตรวจ ฟิวส์ ฟิวส์ 2. ตรวจแรงดันไฟชาร์จ แบตเตอรี่ 3. ตรวจความต้านทานขดลวดไฟชาร์จ ขั้วต่อขดลวดไฟชาร์จ ลำดับการตรวจไฟชาร์จ

13 1 หลอดไฟใหญ่หน้าและหลอดไฟเตือน ไฟสูง 2 ความต้านทานของชุดขดลวดไฟแสง สว่าง 3 แรงดันไฟแสงสว่างเข้าสวิตช์ไฟแสง สว่าง 4 แรงดันไฟแสงสว่างออกจากสวิตช์ไฟ แสงสว่าง 5 แรงดันไฟแสงสว่างออกจากสวิตช์ไฟ สูง - ต่ำ 6 แรงดันไฟท้าย 7 การต่อวงจรของสายไฟระบบไฟแสง สว่าง ส่วนประกอบที่ต้องตรวจ

14 1. ตรวจหลอดไฟใหญ่หน้า ไฟ ต่ำ หลอดไฟหน้า ไฟสูง ลงดิน 2. ตรวจการต่อวงจรของ ไส้หลอดไฟต่ำ ไส้ไฟสูง ถ้วย บังคับแสง ไส้ไฟต่ำ ขั้วหลอดไฟ ต่อลงดิน 3. ตรวจหลอดไฟเตือนไฟสูง หลอดไฟเตือน การตรวจไฟใหญ่หน้าและไฟเตือน ไฟสูง

15 1. ตรวจหลอดไฟเบรก 2. ตรวจหลอดไฟ หน้าปัด 3. ตรวจความต้านทานชุดขดลวดไฟแสงสว่าง 4. ตรวจ แรงดันไฟเข้าสวิตช์ไฟแสงสว่าง การตรวจไฟท้ายและไฟหน้าปัด

16 1. ตรวจฟิวส์ 2. ตรวจแบตเตอรี่ 3. ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์กุญแจ 4. ตรวจ แรงดันไฟออกจากสวิตช์กุญแจ สวิตช์ กุญแจ สีน้ำตาล แดง ดำ การตรวจฟิวส์และไฟสวิตช์กุญแจ

17 1. ตรวจไฟเลี้ยวไม่กะพริบ หลอดไฟเลี้ยว 2. ตรวจแรงดันไฟเข้าสวิตช์ ไฟเลี้ยว เขียวแก่ น้ำตาลแก่ น้ำตาล / ขาว สวิตช์ไฟเลี้ยว 3. ตรวจหลอดไฟเบรก 4. ตรวจแรงดันไฟ เบรก การตรวจไฟเลี้ยวและไฟเบรก

18 1. ตรวจหลอดไฟเตือนน้ำมัน 2. ตรวจ แรงดันไฟเข้าสวิตช์ระดับน้ำมัน หลอดไฟเตือน น้ำมันออโต้ลู้ป สวิตช์ระดับ น้ำมันออโต้ลู้ป 3. ตรวจสภาพสวิตช์ระดับน้ำมันด้านตั้งปกติ 4. ตรวจ สภาพสวิตช์ ระดับน้ำมันด้านกลับหัว สวิตช์ระดับน้ำมันออโต้ลู้ป ด้านกลับหน้า ด้านกลับหัว ( ต่อวงจร ) ( ต่อ วงจร ) การตรวจไฟออโต้ลู้ป

19 1. ตรวจแรงดันไฟเข้าแตร 2. ตรวจแตรทำงาน แตร แตร 3. ตรวจเกจวัดเบนซิน 4. ตรวจความ ต้านทานชุดลูกลอยเบนซิน ชุดลูกลอยวัดระดับเบนซิน เต็มถัง ขั้วต่อสายไฟชุดลูกลอย วัดระดับเบนซิน หมดถัง การตรวจแตรและเกจวัดเบนซิน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม ระบบไฟฟ้า จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อ่านวงจรไฟฟ้าและโค้ดสีสายไฟได้ 2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟจุดระเบิด และระบบไฟชาร์จได้ 3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google