งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัด ความต้านทาน ไฟฟ้าของโอห์ม มิเตอร์แบบ อนุกรม เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) แผ่นที่ 10-1หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัด ความต้านทาน ไฟฟ้าของโอห์ม มิเตอร์แบบ อนุกรม เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) แผ่นที่ 10-1หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัด ความต้านทาน ไฟฟ้าของโอห์ม มิเตอร์แบบ อนุกรม เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) แผ่นที่ 10-1หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ

2 ถ้าต้องการให้โอห์มมิเตอร์วัด ความต้านทานไฟฟ้าได้ค่า มากขึ้นจะต้องทำอย่างไร ? แผ่นที่ 10-2หน่วยที่ 10 ถ้าต้องการให้โวลต์มิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้าได้ค่า มากขึ้นจะต้องทำอย่างไร ?  COM  เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ

3 สเกลของโอห์มมิเตอร์ กำหนดได้อย่างไรและมี ขั้นตอนอย่างไร ? กำหนดจากส่วนกลับของค่า I เพราะว่า R แปรผกผันกับ I ซึ่ง เป็นไปตามกฎของโอห์ม แผ่นที่ 10-3หน่วยที่ 10 RxRx IxIx I y1 R x1 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม และผสม

4 วงจรของโอห์มมิเตอร์แบบ อนุกรมประกอบด้วยอะไรบ้าง ? แผ่นที่ 10-4หน่วยที่ 10 RsRs RzRz E1E1 RmRm RsRs RzRz E1E1 +- เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ

5 การกำหนดสเกล ของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มีขั้นตอนอย่างไร? เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) มงคล ธุระ 1. ลัดวงจรที่ปลายสายวัด I m R m + I m R s + I m R z = E 1 RmRm RsRs RzRz E1E1 +- ImIm I m (R m + R s + R z ) = E 1 (R m + R s + R z ) = E 1 /I m R z = E 1 /I m - (R m + R s ) แผ่นที่ 10-5หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม เพื่อหาค่า R z

6 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) มงคล ธุระ 2. ต่อ R x ที่ปลายสายวัด I x R m + I x R s + I x R z + I x R x = E 1 I x (R m + R s + R z + R x ) = E 1 R x = E 1 /I x - (R m + R s +R z ) แผ่นที่ 10-6หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม เพื่อหาค่า R x ที่ตำแหน่ง I x ค่าต่างๆ (I x เป็นกระแสไฟฟ้าใดๆ บนสเกล) RmRm RsRs RzRz E1E1 +- IxIx RxRx (R m + R s + R z + R x ) = E 1 /I x

7 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) มงคล ธุระ การกำหนดตำแหน่ง I x ให้ กำหนดตั้งแต่ 100% ถึง 0% I x1 = 100 % I m แผ่นที่ 10-7หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม RmRm RsRs RzRz E1E1 +- IxIx RxRx I x2... = (90 %… 10 %) I m I xสุดท้าย = 0 % I m

8 การขยายย่านวัดของ โอห์มมิเตอร์ มีหลักการอย่างไร ? หลักการในการขยายย่านวัด 1. ลดความต้านทานไฟฟ้า ภายในวงจรของโอห์มมิเตอร์ 2. เพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของ แหล่งจ่ายไฟฟ้าของ โอห์มมิเตอร์ แผ่นที่ 10-8หน่วยที่ 10 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ การทำให้โอห์มมิเตอร์สามารถ วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ มากหรือกว้างขึ้นกว่าเดิม

9 การขยายย่านวัดของโอห์ม มิเตอร์มีหลักการอย่างไรบ้าง ? แผ่นที่ 10-9หน่วยที่ 10 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ 1. ลดค่าความต้านทานไฟฟ้าภายใน ของโอห์มมิเตอร์ 2. เพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของ แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในของโอห์ม มิเตอร์ เนื่องจากโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรมไม่ สามารถลดค่าความต้านทานภายใน ได้ (เพราะว่าเป็นวงจรแบบอนุกรม) ดังนั้นจึงขยายย่านวัดโดยการเพิ่ม ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ไฟฟ้าเท่านั้น

10 วงจรการขยายย่านวัดของโอห์ม มิเตอร์แบบอนุกรม ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? แผ่นที่ 10-10หน่วยที่ 10 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ E 2 > E 1 เป็น 10 เท่าทำให้ตัวเลข กำกับสเกลห่างกัน 10 เท่า ถ้าสเกล บนเป็น Rx1 สเกลล่างจึงเป็น Rx10 RmRm RsRs RzRz E 1 =3V +- E 2 =30V

11 มัลติมิเตอร์ มีลักษณะอย่างไร ? แผ่นที่ 10-11หน่วยที่ 10 เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม มงคล ธุระ เครื่องวัดไฟฟ้าที่สามารถวัด ปริมาณไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่น วัด V, A,  RmRm RsRs RzRz V +- E1E1 A  Rs1Rs1 RshRsh วงจรมัลติมิเตอร์ที่สามารถวัด V, A และ  ได้อย่างละ 1 ย่านวัด


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัด ความต้านทาน ไฟฟ้าของโอห์ม มิเตอร์แบบ อนุกรม เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104) แผ่นที่ 10-1หน่วยที่ 10 การขยายย่านวัดความต้านทานไฟฟ้าของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google