งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

2 แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 2 เริ่มทำแบบทดสอบ

3 1. What is an animal? Bird Key Boy Spoon

4 2. Who is a teacher? Peter Tom Jane Kim

5 ผิดค่ะ ไม่ได้คะแนนเพิ่ม
ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป

6 ถูกต้องค่ะ คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
ทำข้อต่อไป

7 Noun คำนาม ( Nouns ) หมายถึงคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มีรูปร่าง  * Countable Nouns ( นามนับได้ ) คือ * Uncountable Nouns  ( นามนับไม่ได้ ) คือ * ดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนหน้า เมนูหลัก ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google