งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เข้าสู่บทเรียน

2 เริ่มทำ แบบทดสอบ แบบทดสอบ

3 1. What is an animal? a.BirdBird b.KeyKey c.BoyBoy d.SpoonSpoon

4 2. Who is a teacher? a.PeterPeter b.TomTom c.JaneJane d.KimKim

5 ผิดค่ะ ไม่ได้คะแนนเพิ่ม ทำใหม่อีก ครั้ง ทำข้อต่อไป

6 ถูกต้องค่ะ คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน ทำข้อต่อไป

7 Noun คำนาม ( Nouns ) หมายถึงคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่ง ต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มี รูปร่าง * Countable Nouns ( นามนับได้ ) คือ.................................................................. * Uncountable Nouns ( นามนับไม่ได้ ) คือ....................................................... * ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อน หน้า เมนู หลัก ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google