งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

2 แบบทดสอบแบบทดสอบ เริ่มทำแบบทดสอบ

3 ข้อที่ 1 ค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มพันของ 99,735 คือ ก. 9,000 ข. 99,000 ค. 99,700 ง. 100,000 ก่อนหน้า

4 ก. 122,000 ข้อที่ 2 ค่าประมาณ ใกล้เคียงจำนวน เต็มพันของ 123,430 คือ ข. 123,000 ค. 123,400 ง. 134,400 ก่อนหน้า

5 ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป ก่อนหน้า

6 ถูกต้องค่ะ ได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน ทำข้อต่อไป ก่อนหน้า

7 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวน เต็มพัน - ให้พิจารณาเลขโดดในหลักร้อย ถ้าเป็น 1 ถึง 4 ค่าประมาณใกล้เคียง จำนวนเต็มพันจะเป็นจำนวนเต็มพัน ที่อยู่ทางซ้ายบนเส้นจำนวนหรือเป็น จำนวนเต็มพันที่น้อยกว่าและ ใกล้เคียงจำนวนนั้น ถ้าเลขโดดใน หลักร้อยเป็น 5 ถึง 9 ค่าประมาณ ใกล้เคียงจำนวนเต็มพันจะอยู่ ทางขวาบนเส้นจำนวนหรือเป็น จำนวนเต็มพันที่มากกว่าและ ใกล้เคียงจำนวนนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนหน้า เมนูหลักถัดไป

8 ก่อนหน้า


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google