งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน

2 ทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ
แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 ข. อุปกรณ์ในการดูหนังฟังเพลง
1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนังฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 ถูกต้องนะคะ เมนูหลัก

5 ผิด! ลองใหม่นะคะ กลับไปทำใหม่ค่ะ

6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ 1. เมาส์ 2. คีย์บอร์ด 3. ฮาร์ดดิสต์ 4. เมนบอร์ด 5. มอนิเตอร์ 6. แร็ม เมนูหลัก

7 แนะนำบทเรียน เมนูหลัก
สื่อการเรียนชิ้นนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขจัดภัย เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google