งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน

3 ทุกคนพร้อมหรือ ยังคะถ้าพร้อม แล้วเรามาเริ่ม เรียนกันเลยค่ะ แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ในการพิมพ์งาน ข. อุปกรณ์ในการดูหนังฟังเพลง ค. อุปกรณ์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

5 ถูกต้องนะคะ เมนูหลัก

6 ผิด ! ลองใหม่นะคะ กลับไปทำใหม่ค่ะ

7 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณ อัตโนมัติตามคำสั่ง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณ อัตโนมัติตามคำสั่ง คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ 1. เมาส์ 1. เมาส์ 2. คีย์บอร์ด 2. คีย์บอร์ด 3. ฮาร์ดดิสต์ 3. ฮาร์ดดิสต์ 4. เมนบอร์ด 4. เมนบอร์ด 5. มอนิเตอร์ 5. มอนิเตอร์ 6. แร็ม 6. แร็ม เมนูหลัก

8 แนะนำบทเรียน  สื่อการเรียนชิ้นนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขจัดภัย เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google