งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าแรก แนะนำ ชื่อ เรื่อง ผู้จัดทำ สามารถแก้ไขได้เลยนะ ครับ ตัวอย่างนี้สำหรับทำส่วน เนื้อหา 5 หน้า และแบบทดสอบ 5 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าแรก แนะนำ ชื่อ เรื่อง ผู้จัดทำ สามารถแก้ไขได้เลยนะ ครับ ตัวอย่างนี้สำหรับทำส่วน เนื้อหา 5 หน้า และแบบทดสอบ 5 ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าแรก แนะนำ ชื่อ เรื่อง ผู้จัดทำ สามารถแก้ไขได้เลยนะ ครับ ตัวอย่างนี้สำหรับทำส่วน เนื้อหา 5 หน้า และแบบทดสอบ 5 ข้อ

2 เนื้อหาหน้าที่ 1

3 เนื้อหาหน้าที่ 2

4 เนื้อหาหน้าที่ 3

5 เนื้อหาหน้าที่ 4

6 เนื้อหาหน้าที่ 5

7 หน้าเริ่มทำแบบทดสอบได้จำนวน 5 ข้อ ( ตกแต่งได้เลยครับ )

8 ข้อสอบที่ 1 แมวมีกี่ขา ( สามารถย้ายตำแหน่ง คำตอบได้ครับ ) ก. 4 ขา ( ถูก ) ค. 1 ขา ( ผิด ) ข. 2 ขา ( ผิด ) ง. 2 ขา ( ผิด )

9 ถูกต้องนะครับ ( นำรูปสวยมา ใส่ก็ได้นะครับ ) ทำข้อต่อไป

10 ข้อสอบที่ 2 แมวมีกี่ขา ( สามารถย้ายตำแหน่ง คำตอบได้ครับ ) ก. 4 ขา ( ถูก ) ค. 1 ขา ( ผิด ) ข. 2 ขา ( ผิด ) ง. 2 ขา ( ผิด )

11 ถูกต้องนะครับ ( นำรูปสวยมา ใส่ก็ได้นะครับ ) ทำข้อต่อไป

12 ข้อสอบที่ 3 แมวมีกี่ขา ( สามารถย้ายตำแหน่ง คำตอบได้ครับ ) ก. 4 ขา ( ถูก ) ค. 1 ขา ( ผิด ) ข. 2 ขา ( ผิด ) ง. 2 ขา ( ผิด )

13 ถูกต้องนะครับ ( นำรูปสวยมา ใส่ก็ได้นะครับ ) ทำข้อต่อไป

14 ข้อสอบที่ 4 แมวมีกี่ขา ( สามารถย้ายตำแหน่ง คำตอบได้ครับ ) ก. 4 ขา ( ถูก ) ค. 1 ขา ( ผิด ) ข. 2 ขา ( ผิด ) ง. 2 ขา ( ผิด )

15 ถูกต้องนะครับ ( นำรูปสวยมา ใส่ก็ได้นะครับ ) ทำข้อต่อไป

16 ข้อสอบที่ 5 แมวมีกี่ขา ( สามารถย้ายตำแหน่ง คำตอบได้ครับ ) ก. 4 ขา ( ถูก ) ค. 1 ขา ( ผิด ) ข. 2 ขา ( ผิด ) ง. 2 ขา ( ผิด )

17 ถูกต้องนะครับ ( นำรูปสวยมา ใส่ก็ได้นะครับ ) เก่งมาก ปิด ระบบ

18 ขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ หน้า ปิดระบบ คลิกปิด ระบบ

19 ผิดนะครับให้กลับทำใหม่นะครับ ใส่รูปได้เลยนะครับ กลับทำใหม่นะครับ


ดาวน์โหลด ppt หน้าแรก แนะนำ ชื่อ เรื่อง ผู้จัดทำ สามารถแก้ไขได้เลยนะ ครับ ตัวอย่างนี้สำหรับทำส่วน เนื้อหา 5 หน้า และแบบทดสอบ 5 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google