งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์ เรื่องที่ 5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step และอุปกรณ์ควบคุม แบบต่างๆ จัดทำ โดย สุพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์ เรื่องที่ 5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step และอุปกรณ์ควบคุม แบบต่างๆ จัดทำ โดย สุพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์ เรื่องที่ 5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step และอุปกรณ์ควบคุม แบบต่างๆ จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 17

2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step เป็นการทำงานเรียงลำดับโดยการทำงานแบบ Step by step เช่นวงจรปรับค่าเพาเวอร์แฟค เตอร์, วงจรสตาร์ทมอเตอร์เรียงลำดับ จุดประส งค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Step by step

3 F1 S1 K2 A K1 A K5 A K4 A K6 A K5 A K1 A K7 A K2 A S2 K1 A K2 A K3 A วงจรควบคุม Step by step

4 K3 A K1 A K4 A K2 A K5 A K4 A K1 A K5 A K6 A K2 A K7 A K6 A K4 A K5 A K6 A K7 A

5 K4 A K8 K5 A K9 K6 A K10 K7 A K11

6 S1 S2 K1 A K2 A K3 A K5 A K6 A K7 A K8 K9 K1 0 K1 1 K4 A Timing diagram

7 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step ตารางกำหนดตำแหน่งอินพุท และเอ้าท์พุท รายละเอียดการ แก้ปัญหา ตัวแปร อินพุท ชนิด ข้อมูล สัญลัก ษณ์ สถานะ ทางตรรก ตำแหน่ง อินพุท สวิตช์กด BOOLS1 กด S1 = 1 I32.1 สวิตช์กด BOOLS2 กด S2 = 1 I32.2 ตัวแปร เอ้าท์พุท ชนิด ข้อมูล สัญลัก ษณ์ สถานะ ทางตรรก ตำแหน่ง เอ้าท์พุท คอนแทค เตอร์ BOOLK8 ทำงาน K8 = 1 Q32.0 คอนแทค เตอร์ BOOLK9 ทำงาน K9 = 1 Q32.1 คอนแทค เตอร์ BOOLK10 ทำงาน K10 = 1 Q32.2 คอนแทค เตอร์ BOOLK11 ทำงาน K11 = 1 Q32.3

8 โปรแกรม LAD โดยการ ประยุกต์ใช้ Memory ()() ()() %M 0.0 %M 0.1 %I3 2.1 %M 0.1 %M 0.0 %M 0.3 %M 0.4 %M 0.0 %M 0.5 %M 0.4 %M 0.5 %M 0.6 %M 0.1

9 ()() ()() ()() ()() %M 0.2 %M 0.3 %M 0.4 %M 0.5 %I3 2.2 %M 0.0 %M 0.2 %M 0.3 %M 0.1 %M 0.3 %M 0.2 %M 0.4 %M 0.0 %M 0.4 %M 0.2 %M 0.5

10 ()() ()() ()() ()() ()() %M 0.6 %Q 32.0 %M 0.3 %M 0.4 %M 0.5 %M 0.6 %M 0.1 %M 0.5 %M 0.2 %M 0.6 %Q 32.1 %Q 32.2 %Q 32.3

11 ตัวอย่าง โปรแกรมควบคุมวงจรปรับค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ L1L1 L2L2 L3L3 K8K8 K9K9 K10 /11 R1R1 C1C1 R2R2 C2C2 R3/ R4 C3/ C4

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์ เรื่องที่ 5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน แบบ Step by step และอุปกรณ์ควบคุม แบบต่างๆ จัดทำ โดย สุพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google