งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไปที่ 7  ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้ วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไปที่ 7  ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้ วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไปที่ 7

3  ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้ วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้ วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ขั้นตอนการ เรียกใช้โปรแกรม 1. คลิกที่ปุ่ม ที่อยู่บนทาสก์บาร์ (Taskbar) 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คำว่า Programs แล้ว คลิกเลือกคำสั่ง Microsoft Word ดังรูปต่อไปนี้   

5 หน้าจอของโปรแกรม Microsoft Word

6 1 แถบแสดงชื่อเรื่อง (Title Bar) 2 แถบเมนู (Menu Bar) 3 แถบเครื่องมือ (Toolbars) 4 แถบไม้บรรทัด (Ruler)

7 5 เมนู ควบคุม (Control Menu) 6 ปุ่มมุมมอง (View Button) 7 แถบแสดงสถานะ (Status Bar) 8 แถบเลื่อน (Scroll Bar) พื้นที่สำหรับการพิมพ์ (Text Area) 9 10 ตำแหน่งการพิมพ์ (Insertion Point)

8 ไปที่ 1


ดาวน์โหลด ppt ไปที่ 7  ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำเป็นต้องรู้ วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google