งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุท เซนเซอร์และวงจรควบคุม เรื่องที่ 2 ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุทเซนเซอร์ และวงจรควบคุม จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุท เซนเซอร์และวงจรควบคุม เรื่องที่ 2 ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุทเซนเซอร์ และวงจรควบคุม จัดทำ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุท เซนเซอร์และวงจรควบคุม เรื่องที่ 2 ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุทเซนเซอร์ และวงจรควบคุม จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 1

2 รีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และตัวนับ (Counter) ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีการกำหนดเงื่อนไขของเวลาจึงต้องมีการใช้ รีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และเมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขการนับจึงต้องมีการ ใช้ตัวนับ (Counter) ในวงจรควบคุม จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และตัว นับ (Counter) และการประยุกต์ใช้งานในวงจรควบคุม

3 ลักษณะของไทม์เมอร์ ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของอิเล็กทรอนิกส์ไทม์เมอร์ Type No.OutputTime rangeRate voltage GT5P-N(TT)(W)On delay SPDT 5A 1S60S 3S3M 6S6M A100 : 100 to 120 VAC A200 : 200 to 240 VAC AD24 : 24 VAC

4 ข้อมูลทางเทคนิคของไทม์เมอร์ 1. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เช่น 220VAC 2. ชนิดของตัวขับไทม์เมอร์ 2.1 มอเตอร์ (Motor drive) 2.2 นิวแมติกส์ (Pnuematic drive) 2.3 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic drive) ~ 3. ชนิดของการทำงาน 3.1 On delay timer 3.2 Off delay timer ( ) 4. ย่านเวลา เช่น 0 - 5s 5. ชนิดของการติดตั้ง 5.1 Socket 5.2 Surface mounting 6. ชนิดของหน้าสัมผัส 6.1 NO, NC 6.2 Change over contact

5 K1 T ~ ( S1S1 H1H1 5s S1S1 K1 T H1H1 ON delay timer Timing diagram

6 ON delay timer ~ ( S1S1 K1 T H1H1 5s Timing diagram S1S1 K1 T H1H1 Dela y 5s ONON

7 ON delay timer ~ ( S1S1 K1 T H1H1 5s Timing diagram S1S1 K1 T H1H1 Dela y 5s ONON

8 ON delay timer ~ ( S1S1 K1 T H1H1 5s Timing diagram S1S1 K1 T H1H1 Dela y 5s ONON OF F

9 S1S1 K1 T H1H1 Timing diagram OFF delay timer ( S1S1 K1 T H1H1 5s

10 Timing diagram S1S1 K1 T H1H1 ONON OFF delay timer ~ ( S1S1 K1 T H1H1 5s

11 Timing diagram S1S1 K1 T H1H1 Delay 5s ONON OF F OFF delay timer ( S1S1 K1 T H1H1 5s

12 Timing diagram OFF delay timer ( S1S1 K1 T H1H1 5s S1S1 K1 T H1H1 Delay 5s ONON OF F

13 S1S1 K1 T H1H1 Timing diagram Wipping relay / Pulse timer K1 T S1S1 H1H1 5s

14 Wipping relay / Pulse timer K1 T S1S1 H1H1 5s Timing diagram S1S1 K1 T H1H1

15 Wipping relay / Pulse timer K1 T S1S1 H1H1 5s Timing diagram S1S1 K1 T H1H1

16 E – 14PE – 16PE – 14Y Counter ข้อมูลทางเทคนิคของเคาน์เตอร์ 1. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ….. V AC/DC 2. จำนวนหลัก 3. ความเร็วในการนับ (Clock speed) เช่น 10 CPS 4. ชนิดของการใช้งาน 4.1 Total counter 4.2 Preset counter 5. ชนิดของการติดตั้ง

17 Sens or 1 0004 CR Sens or 2 K1 C Total counte r Clock Count 1234 Reset Timing diagram

18 Preset counter Timing diagram Clock Count 12 K1C Sens or 1 0003 CR Sens or 2 K1 C Reset

19 Preset counter Timing diagram Clock Count 123 K1C Reset Sens or 1 0003 CR Sens or 2 K1 C

20 Preset counter Timing diagram Clock Count 123 K1C Reset Sens or 1 0003 CR Sens or 2 K1 C

21 Preset counter Timing diagram Clock Count 123 K1C Reset Sens or 1 0003 CR Sens or 2 K1 C

22 Packing machine 12345 Y1Y1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น Sensor Limit switch LS1 สายพาน ลำเลียง

23 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

24 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

25 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

26 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

27 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

28 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A K1A K2T Y1 5 cnt 12 VDC CR

29 คำถาม จงเติมอุปกรณ์ควบคุมลงในโครงสร้างวงจรควบคุม อุปกรณ์อินพุท ลิมิตสวิตช์ LS1 อุปกรณ์ควบคุม รีเลย์ช่วย K1A อุปกรณ์เอ้าท์พุท รีเลย์ช่วย K3A ไทม์เมอร์ K2T เคาน์เตอร์ K1C โซลินอยด์ วาล์ว Y1

30 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุท เซนเซอร์และวงจรควบคุม เรื่องที่ 2 ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ อุปกรณ์อินพุท / เอ้าท์พุทเซนเซอร์ และวงจรควบคุม จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google