งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การฝึกงาน (Training)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การฝึกงาน (Training)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การฝึกงาน (Training)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดทำโดย นาย ภัคคินัย จันทราวุฒิกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สาขา อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2 ประวัติบริษัทที่ได้เข้ารับการฝึกงาน
บริษัท สามหก จำกัด บริษัทที่รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงานทุกชนิด ได้จดทะเบียน วันที่ 24 พฤษภาคม ก่อตั้งมา 21 ปี ตั้งอยู่ที่ 147/2 หมู่ 6 ต.บางเขน ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์ : ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ จำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ดทั้งแรงสูง แรงต่ำ และตู้คอนโทรลทุกชนิด บริการตรวจเช็ค และ Maintenance ตู้สวิทช์บอร์ดทุกชนิด จำหน่าย Cable Ladder,Cable Tray,Wire way and Accessories จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและสำนักงานทุกชนิด บริการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รับเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน

3 รายละเอียดในแผนก/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน
ออกแบบและเขียนแบบ plan drawing ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,บริษัท และบ้านเรือน จัดซื้อและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตั้ง ขอบเขตงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำ 1.เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2014 ระบบ single line diagram ในตู้ MDB ระบบ สำหรับควบคุมประตูแม่เหล็ก

4 แบบโรงงาน Fillpart นิคมอุตสาหกรรม TFD

5 ออกแบบระบบตู้ control โดยใช้ PLC ของ SIEMEN

6

7 2. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โรงงาน Fillpart

8 3. ฝึกการใช้โปรแกรม FX-TRN-BEG-E เขียน ladder diagram

9 4. ฝึกการเขียน ladder diagram และ Simulate โปรแกรม ด้วยโปรแกรม GX-developer ซึ่งเป็น PLC ของ Mitsubishi

10 5. ฝึกเขียนแบบด้วยโปรแกรม EPLAN electric p8

11 6. เขียนโปรแกรมทำ Nameplate ด้วยเครื่องเจาะ CNC

12 7. ไปตรวจสอบเช็คระบบ Ground ในที่อยู่อาศัย ด้วยเครื่อง Earth resistance mesurement

13 8. เขียน material list ของ Office Fillpart คำนวณระยะสาย ระยะราง wire way สำหรับติดตั้ง Plug สาย Lan สายโทรศัพท์ 9.ทำ report สรุปงานโรงงาน Denso check Cable insulation test ,Voltage supply 10. จัดหาโปรแกรม และลง windows 11. เดินสายไฟ บน ladder , wiring ตู้ SDB แบบ single line ที่โรงงาน Denso

14


ดาวน์โหลด ppt วิชา การฝึกงาน (Training)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google