งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การฝึกงาน (Training) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดทำโดย นาย ภัคคินัย จันทราวุฒิกร 09541695 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การฝึกงาน (Training) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดทำโดย นาย ภัคคินัย จันทราวุฒิกร 09541695 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การฝึกงาน (Training) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดทำโดย นาย ภัคคินัย จันทราวุฒิกร 09541695 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สาขา อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2 ประวัติบริษัทที่ได้เข้ารับการฝึกงาน บริษัท สามหก จำกัด บริษัทที่รับเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและ สำนักงานทุกชนิด ได้จดทะเบียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2536 ก่อตั้งมา 21 ปี ตั้งอยู่ที่ 147/2 หมู่ 6 ต. บางเขน ถ. กรุงเทพ - นนทบุรี อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 เบอร์ : 02-526-0674 ลักษณะการประกอบ กิจการและผลิตภัณฑ์ 1. จำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ดทั้งแรงสูง แรงต่ำ และตู้ คอนโทรลทุกชนิด 2. บริการตรวจเช็ค และ Maintenance ตู้สวิทช์ บอร์ดทุกชนิด 3. จำหน่าย Cable Ladder,Cable Tray,Wire way and Accessories 4. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน ทุกชนิด 5. บริการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ 6. รับเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร และโรงงาน

3 รายละเอียดในแผนก / หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน ออกแบบและเขียนแบบ plan drawing ระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งไฟฟ้าใน โรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท และบ้านเรือน จัดซื้อและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ ติดตั้ง ขอบเขตงานที่นักศึกษาได้รับ มอบหมายให้ทำ 1. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2014 ระบบ single line diagram ในตู้ MDB ระบบ สำหรับควบคุมประตูแม่เหล็ก

4 แบบโรงงาน Fillpart นิคม อุตสาหกรรม TFD

5 ออกแบบระบบตู้ control โดยใช้ PLC ของ SIEMEN

6

7 2. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่โรงงาน Fillpart

8 3. ฝึกการใช้โปรแกรม FX-TRN-BEG-E เขียน ladder diagram

9 4. ฝึกการเขียน ladder diagram และ Simulate โปรแกรม ด้วยโปรแกรม GX- developer ซึ่งเป็น PLC ของ Mitsubishi

10 5. ฝึกเขียนแบบด้วยโปรแกรม EPLAN electric p8

11 6. เขียนโปรแกรมทำ Nameplate ด้วย เครื่องเจาะ CNC

12 7. ไปตรวจสอบเช็คระบบ Ground ในที่อยู่อาศัย ด้วย เครื่อง Earth resistance mesurement

13 8. เขียน material list ของ Office Fillpart คำนวณระยะสาย ระยะราง wire way สำหรับ ติดตั้ง Plug สาย Lan สายโทรศัพท์ 9. ทำ report สรุปงานโรงงาน Denso check Cable insulation test,Voltage supply 10. จัดหาโปรแกรม และลง windows 11. เดินสายไฟ บน ladder, wiring ตู้ SDB แบบ single line ที่โรงงาน Denso

14 14


ดาวน์โหลด ppt วิชา การฝึกงาน (Training) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดทำโดย นาย ภัคคินัย จันทราวุฒิกร 09541695 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google