งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา งานวิจัยของ ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน. Benchmark for KPI1 KPI1 = no. of publication x journal weight/no. of staff.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา งานวิจัยของ ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน. Benchmark for KPI1 KPI1 = no. of publication x journal weight/no. of staff."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา งานวิจัยของ ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน

2 Benchmark for KPI1 KPI1 = no. of publication x journal weight/no. of staff

3 Benchmark of publication KPI2: journal impact factor/no. of staff

4 ผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์

5 ผลงานตีพิมพ์เชิงปริมาณ และคุณภาพ เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย คุณภาพ งานของภาควิชา  > 0.5 ดีเยี่ยม - ปี 2548 อยู่ในระดับ ปานกลาง  0.25-0.50 ดี - ปี 2549 อยู่ในระดับ ปานกลาง  0.10-0.25 ปานกลาง - ปี 2550 อยู่ในระดับ ดี  0.01-0.10 ควรปรับปรุง - ปี 2551 อยู่ในระดับ ปานกลาง  0.001-0.01 ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน - ปี 2552 อยู่ในระดับ ปานกลาง

6 Opportunity for improvement  No. of publication  International  Journal impact factor

7 Publications by disciplines discipline4849505152 Fam Med00000 Occ Med24379 Com Med24111 Total publication 484810 FM เปิด 2545; OHS เปิด 2546

8 Publications by work duration Work Duration (yrs) 4849505152 <3 ----0 3-5 -11-0 5-10 ---10 10+ 473710 total publications 484810

9 Target  Young staff in all disciplines  Fam med  Data management  adStatistics

10 Strategic plan  Early programming -self-monitoring blood sugar, Osteoarthriris etc.  Regular monitoring Secretariat Visual display  Promote atmosphere Research seminar methodology/ statistics  Reduce workload Eliminate low yield

11 Strategic plan  เงื่อนไขการจบของนศระดับหลังปริญญา  integrated with งานการเรียนการสอน Undergrad Postgrad การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตัวอย่างเช่น อาชีวอนามัยโรงพยาบาล โรคปอดจาก การประกอบอาชีพ โรคกล้ามเนื้อจากการประกอบ อาชีพ ฯ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา งานวิจัยของ ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน. Benchmark for KPI1 KPI1 = no. of publication x journal weight/no. of staff.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google