งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 WRITING  A. AT A MCDONALDS’ (P.84)  1. Two years ago, Lee Beck went to a McDonald’s in New Mexico.  2. She ordered a cup of hot coffee.  3. The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " WRITING  A. AT A MCDONALDS’ (P.84)  1. Two years ago, Lee Beck went to a McDonald’s in New Mexico.  2. She ordered a cup of hot coffee.  3. The."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  WRITING  A. AT A MCDONALDS’ (P.84)  1. Two years ago, Lee Beck went to a McDonald’s in New Mexico.  2. She ordered a cup of hot coffee.  3. The coffee spilled and she was hurt.  She spilled the coffee and was hurt.  4. She sued McDonald’s and won 2,700,000 dollars.  5. Now McDonald’s has a warning printed in red on its cups.  6. It says that the contents of the cup are very hot.

3  รับ sheet หน้า 85  งานที่ 7... เปลี่ยน Verb ในวงเล็บให้อยู่ใน รูปแบบที่ถูกต้อง เช่น V2, V1 ing, was + V3, หรือ อื่น ๆ ..... แปลเนื้อเรื่องทุกประโยคเป็นไทย  งานพิเศษ 7... แต่งประโยคตามรูปแบบ ของ Tense ในแต่ละช่อง โดยเขียนลงไปบน ที่ว่างในแต่ละช่อง

4


ดาวน์โหลด ppt  WRITING  A. AT A MCDONALDS’ (P.84)  1. Two years ago, Lee Beck went to a McDonald’s in New Mexico.  2. She ordered a cup of hot coffee.  3. The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google