งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O. Click to add title in here 2 หลักการใช้ 1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ใน ปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น -My uncle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O. Click to add title in here 2 หลักการใช้ 1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ใน ปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น -My uncle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O

2 Click to add title in here 2

3 หลักการใช้ 1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ใน ปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น -My uncle is listening to the radio.( ลุงของ ผมกำลังฟังวิทยุ ) -What is he doing? ( เขา กำลังทำอะไรเหรอ ?)

4 2. การกระทำที่เกิดขึ้น ต้อง เกิดขึ้นขณะนั้น จริง เช่น -More and more people are using Internet. ( ผู้คนเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ต มากขึ้นทุกที ) -Accidents are happening more and more frequently. ( อุบัติเหตุ เกิดขึ้นมากและบ่อยขึ้น )

5 Text in here 3. แสดงเหตุการณ์ในอนาคต เกิดขึ้น แน่นอน เช่น -We are planning to go to the beach next week. ( พวกเราวางแผนจะไปเที่ยว ทะเลอาทิตย์หน้า ) -She is going abroad next Tuesday. ( หล่อนจะไปต่างประเทศวัน อังคารหน้า )

6 4. ถ้าประโยคเชื่อมด้วย and ( 2 ประโยค ) ให้ตัด Verb to be ที่อยู่หลัง and ออก เช่น -My father is smoking a cigarette and watching television. ( คุณพ่อของฉันกำลังสูบ บุหรี่และดูโทรทัศน์ )

7 * กริยาที่นำมาใช้ใน Tense นี้ไม่ได้ !!!* 1. กริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น I see the beautiful mountain.( ฉัน ดูภูเขาอันงดงาม ) ไม่ใช้ I am seeing the beautiful mountain. 2. กริยาที่แสดงถึงภาวะของจิต, แสดง ความรู้สึก, ความผูกพัน ไม่นิยม นำมาใช้ เช่น I know him very well ( ผมรู้จักเขา ดี ) อย่าใช้ : I am knowing him very well. He believes that taxes are too high.( เขาเชื่อว่าภาษีแพงเกินไป ) อย่าใช้ : He is believing that taxes are too high.

8 หลักการเติม -ing 1). กริยาที่ลงท้ายด้วย E ให้ตัด E ทิ้ง แล้วเติม -ing 2). กริยาที่ลงท้ายด้วย EE ให้เติม - ing ได้เลย 3). กริยาที่ลงท้ายด้วย IE ให้ เปลี่ยนเป็น Y ก่อน แล้วเติม -ing 4). กริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัว เดียว พยางค์เดียว เพิ่ม ตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง แล้วเติม -ing 5). กริยาที่มี 2 พยางค์ออกเสียงหนัก ที่พยางค์หลัง มีสระและ ตัวสะกดตัวเดียว เพิ่มตัวสะกด แล้วเติม -ing 6). กริยา 2 พยางค์ต่อไปนี้ เพิ่ม ตัวสะกดเข้ามาแล้วเติม -ing หรือไม่ก็ได้

9 L/O/G/O


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O. Click to add title in here 2 หลักการใช้ 1. เมื่อการกระทำดำเนินอยู่ใน ปัจจุบัน ( ขณะพูด ) และต่อเนื่องมาถึงบัดนั้น และจบในอนาคต เช่น -My uncle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google