งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kru Srithong Bovornkosolchit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kru Srithong Bovornkosolchit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kru Srithong Bovornkosolchit
เอกสารการสอน ภาษาอังกฤษ ม.3 ADVERB OF FREQUENCY by Kru Srithong Bovornkosolchit

2 CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) Unit 1 Learning Sheet 1.8a
Name : _____________________ ( ) Class : P.5 ( ) Adverb of frequency

3 Adverbs of Frequency 100%---Always 90-99%---Usually 75-90%---Often
25-75%---Sometimes 10-25%---Seldom 1-10%---Rarely / Hardly 0%---Never

4 “Adverbs of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหนได้แก่คำว่า always  สมํ่าเสมอ เป็นประจำ often  บ่อยๆ frequency บ่อย ถี่ usually     ตามปกติ sometimes บางครั้งบางครา generally โดยทั่วๆไป seldom ไม่ค่อยจะ rarely แทบจะไม่ never ไม่เคยเลย

5 The children always go to school on the bus.
I’ll never make that mistake again . I clean my bedroom every day. Dad polishes his shoes twice a week.

6  always usually often sometimes seldom rarely never do housework
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat do housework play the piano read comics have cookery lessons watch TV go to library play basketball always usually often sometimes seldom rarely never

7 Amy always does her housework.
How often does Amy do her housework? Amy always does her housework.

8 How often does Amy read comics?
Amy usually reads comics.

9 How often does Amy have cookery lessons?
Amy often has cookery lessons.

10 How often does Amy watch TV?
Amy sometimes watches TV.

11 How often does Amy go to the library?
Amy seldom goes to the library.

12 How often does Amy play basketball?
Amy never plays basketball.

13 Hello! I am Harry Potter. I can do magic. I always stay in Hogwarts School. I usually study and play with Ron and Hermione. I often play Quidditch after school. And I sometimes travel with my broomstick. I never hurt people with magic. Do you like me?

14 การวางตำแหน่ง Adverbs of Frequency
1.ถ้าประโยคนั้นมี verb to be ( is, am, are) หรือ verb to have  (has, have) ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have She is always late. He has never traveled by train. 2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้เช่น Don often goes to the park.

15 Let’s Practice … She gets up on time. (rarely)
She is tired in the morning. (usually) Sara drives to school. (always) She is late for school. (often) Her friends are early for class. (usually) They stop and get coffee. (sometimes) They have arrived late. (never)

16 How often do you…….. ? How often are you …… ?

17 Interview a Partner

18 Writing How often do you work on the weekends?
How often do you drink coffee in the morning? How often are you late for work or school? How often do you go to bed after midnight? How often do you practice English on the weekends?

19 Any Questions?

20

21 The end


ดาวน์โหลด ppt Kru Srithong Bovornkosolchit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google