งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ROBOT DOGS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ROBOT DOGS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ROBOT DOGS

2 เฉลย…Shortened adjective clause (P.58)
1. The house built next to our house belongs to my aunt. 2. The mobile phone given to him by his father was a new model. 3. Robots produced by Japanese companies are very popular. 4. The pictures taken from Doi Inthanon came out very well. 5. Cake made by my mother is always delicious. 6. The reports prepared by our team won the first prize.

3 รับ sheet หน้า 59 ประโยคแสดงเงื่อนไขหรือ if-clause ดูตัวอย่างใน sheet…. เงื่อนไขในประโยคตัวอย่างนี้เป็นการแสดงเงื่อนไขในปัจจุบันที่เป็นไปได้ เช่น ในตัวอย่างที่ 1 เงื่อนไขคือ ถ้าทำงานหนักสิ่งที่จะเกิดต่อไปคือ จะสอบได้ การตั้งเงื่อนไขเช่นนี้กริยาใน if-clause เป็น present simple และกริยาใน main clause เป็น future simple

4 งาน 7… แต่งประโยคตั้งแต่ข้อ 2-7 ให้ครบถ้วน แล้วแปลเป็นไทย งานพิเศษ 7 … แปลแบบฝึกออกเสียง tongue twisters เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt ROBOT DOGS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google