งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เฉลย …Shortened adjective clause (P.58)  1. The house built next to our house belongs to my aunt.  2. The mobile phone given to him by his father.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เฉลย …Shortened adjective clause (P.58)  1. The house built next to our house belongs to my aunt.  2. The mobile phone given to him by his father."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เฉลย …Shortened adjective clause (P.58)  1. The house built next to our house belongs to my aunt.  2. The mobile phone given to him by his father was a new model.  3. Robots produced by Japanese companies are very popular.  4. The pictures taken from Doi Inthanon came out very well.  5. Cake made by my mother is always delicious.  6. The reports prepared by our team won the first prize.

3  รับ sheet หน้า 59  ประโยคแสดงเงื่อนไขหรือ if-clause  ดูตัวอย่างใน sheet….  เงื่อนไขในประโยคตัวอย่างนี้เป็นการแสดง เงื่อนไขในปัจจุบันที่เป็นไปได้  เช่น ในตัวอย่างที่ 1 เงื่อนไขคือ ถ้าทำงาน หนักสิ่งที่จะเกิดต่อไปคือ จะสอบได้  การตั้งเงื่อนไขเช่นนี้กริยาใน if-clause เป็น present simple และกริยาใน main clause เป็น future simple

4  งาน 7…  แต่งประโยคตั้งแต่ข้อ 2-7 ให้ครบถ้วน แล้ว แปลเป็นไทย  งานพิเศษ 7 … แปลแบบฝึกออกเสียง tongue twisters เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt  เฉลย …Shortened adjective clause (P.58)  1. The house built next to our house belongs to my aunt.  2. The mobile phone given to him by his father.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google