งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He ,She ,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He ,She ,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He ,She ,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old. He is a student.

2 ต่อ Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานพหูพจน์ + are…………
You,We,They + are………… We are nurses. We are beautiful. We are eighteen years old.

3 ต่อ Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธาน I + am ……… I am a doctor. I am young . I am nine years old.

4 ต่อ Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์+ is not ……
He ,She ,It + is not…………. He is not a man. He is not handsome. He is not six years old.

5 Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = ประธานพหูพจน์ + are………… You,We,They + are not ………… We are not nurses. We are not beautiful. We are not eighteen years old.

6 ต่อ Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง ประธาน I + am ………
I am not a doctor. I am not young . I am not nine years old.

7 โครงสร้าง = Is + ประธานเอกพจน์ ….………?
ต่อ Question ประโยคคำถาม โครงสร้าง = Is + ประธานเอกพจน์ ….………? Is + he ,she ,it …………? Is he a man? Yes, he is . or No, he is not . Is he handsome?

8 ต่อ Question ประโยคคำถาม โครงสร้าง = Are + ประธานพหูพจน์ ………… ?
Are + you , we , they …..…………? Are we nurses? Yes, we are . or No, we are not . Are we eighteen years old? Yes, we are . or No, we are not.


ดาวน์โหลด ppt Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He ,She ,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google