งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He,She,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old. He.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He,She,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old. He."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He,She,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old. He is a student.

2 ต่อ Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานพหูพจน์ + are………… You,We,They + are………… We are nurses. We are beautiful. We are eighteen years old.

3 ต่อ Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธาน I + am ……… I am a doctor. I am young. I am nine years old.

4 ต่อ Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is not …… He,She,It + is not…………. He is not a man. He is not handsome. He is not six years old.

5 Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = ประธานพหูพจน์ + are………… You,We,They + are not ………… We are not nurses. We are not beautiful. We are not eighteen years old.

6 ต่อ Negative ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง ประธาน I + am ……… I am not a doctor. I am not young. I am not nine years old.

7 ต่อ Question ประโยคคำถาม โครงสร้าง = Is + ประธานเอกพจน์ ….………? Is + he,she,it …………? Is he a man? Yes, he is. or No, he is not. Is he handsome? Yes, he is. or No, he is not.

8 ต่อ Question ประโยคคำถาม โครงสร้าง = Are + ประธานพหูพจน์ ………… ? Are + you, we, they …..…………? Are we nurses? Yes, we are. or No, we are not. Are we eighteen years old? Yes, we are. or No, we are not.


ดาวน์โหลด ppt Verb to be : is,am,are Positive ประโยคบอกเล่า โครงสร้าง = ประธานเอกพจน์ + is……… He,She,It + is………… He is a man. He is handsome. He is six years old. He.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google