งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 Joomla คืออะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความ สะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการ บริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำ เว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ Content Management System หรือ CMS คือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา CMS ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เรียกงานทางด้าน เว็บไซต์จึงเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบบริหาร จัดการเว็บไซต์

3 ประโยชน์ของ CMS ควบคุมรูปแบบของเว็บไซต์ได้ดี ( ฟอนต์ สไตล์ การจัดวางเลย์เอาต์ ) อัปเดตเว็บไซต์ได้จากทุก ๆ ที่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script รองรับการทำงานจากผู้ใช้งานหลายคนได้ พร้อม ๆ กัน

4 ตัวอย่างของโปรแกรม CMS Joomla Moodle Drupal Wordpress phpBB

5 ทำไมต้องเป็น Joomla! ฟรี, ติดตั้งง่าย ควบคุมหน้าตาเว็บด้วย Template สร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่าย รองรับกับการทำงานหลายๆ คนพร้อม ๆ กัน ได้ เสถียร ปลอดภัย อัปเดตได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ใด ๆ มีสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลช่วยเหลือจำนวน มาก มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

6 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla

7

8

9

10

11

12

13 ทำความเข้าใจกับ Joomla Joomla ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL การที่จะใช้งานได้นั้น จำเป็นต้องมี web server ( เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต ) ซึ่งต้องรองรับการทำงานของ PHP และ MySQL

14 ความต้องการของระบบ ระบบปฏิบัติการ Windows XP โปรแกรม Joomla โปรแกรม Appserv

15 การจัดการเนื้อหา Content Manager Section หมวดหมู่บทความ Category ประเภทบทความ Article บทความ

16 การจัดการเนื้อหา Content Manager SectionCategoryArticle1Article2CategoryArticle

17 การจัดการเนื้อหา Content Manager เอกสาร ประกอบกา รสอน วิชาที่ 1 เอกสาร 1 เอกสาร 2 วิชาที่ 2 เอกสาร 1

18 ทำความเข้าใจกับ Joomla Extension Joomla Extension คือ ซอฟแวร์ที่นำมา ติดตั้งเพื่อขยายความสามารถของ Joomla เพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ โมดูล (Module) เป็นส่วนประกอบที่ใช้ สำหรับแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือน เป็นกล่องแต่ละกล่องที่สามารถแสดงผลติดต่อ กับผู้ชมได้ โดยจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ จะแสดงผลว่าวางที่ใดของเว็บไซต์ คอมโพเนนต์ (Component) เป็นส่วนที่มี ความซับซ้อนมากกว่าโมดูล สามารถปรับแต่ง การทำงานได้อย่าละเอียด สร้างลิงค์เชื่อมโยง จากเมนูได้โดยตรง ในขณะที่โมดูลไม่สามาร ทำได้ และในหน้าเว็บหน้าหนึ่งสามารถแสดง คอมโพเนนต์ได้เพียงคอมโนเนนต์เดียวต่อหน้า

19 ทำความเข้าใจกับ Joomla Extension ปลั๊กอิน (Plugin) เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการ ติดต่อระหว่างผู้ชมหรือผู้ดูแลเว็บกับ Joomla ตัวอย่างปลั๊กอิน เช่น Editor-TinyMCE ซึ่ง เป็นอิดิเตอร์ที่ใช้งานปัจจุบัน หากไม่มีการใช้ ปลั๊กอิน โค้ด HTML จะถูกแสดงออกมาบน หน้าเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google