งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ประเภท CMS ครูกุลนารี แย้มสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ประเภท CMS ครูกุลนารี แย้มสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ประเภท CMS ครูกุลนารี แย้มสุข

2 ความหมายของ Content Management System (CMS) ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้น ขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการ พัฒนา (Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการ สร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์

3 Joomla คือ อะไร ? Joomla คือระบบที่ช่วยในการ จัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยใน การอำนวยความสะดวก ลด ขั้นตอน และความยุ่งยากใน การบริหารจัดการเว็บไซต์ โดย ที่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือ ออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถ จัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

4 Joomla นั้นถูกออกแบบเวอร์ชั่น มา อยู่ 2 แบบด้วยกันคือ Joomla 1.0.xxx เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนา ต่อมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทำเป็นเวอร์ชั่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช้งาน ยังคล้ายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยู่ Joomla 1.5.xxx เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนา แตกต่าง ออกไปจาก Joomla เวอร์ชั่น 1.0.xxx อย่างสิ้งเชิงทั้งเมนูการใช้ งานรวมถึงขั้นตอนการติดตั้ง และโครงสร้างการทำงาน จากการทดสอบ ในการโหลดหน้าเว็บไซต์ Joomla 1.5.xxx สามารถทำงานได้เร็วกว่า Joomla 1.0.xxx

5 Content Management System: CMS คืออะไร ? Content Management System หรือ CMS ถ้าแปลตามตัว Content = เนื้อหา, บทความ Management = การจัดการ System = ระบบ เพราะฉะนั้นจะได้ความหมายตามตัวคือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหาแต่ที่จริงแล้ว CMS นี้ถูกนำมาใช้เรียกงานทางด้านเว็บไซต์ ซะส่วนใหญ่ จึงเรียกระบบนี้ว่า ระบบบริการ การจัดการเว็บไซต์ โดยที่ระบบนี้ นั้นนความหมาย จะรวมไปถึง การจัดการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่ เป็นตัวอักษร รูปภาพ ไฟล์งานต่างๆ ด้วย แล้วแต่ผู้ใช้งานจะเลือกหรือกำหนดความ ต้องการของตัวเอง

6 Joomla ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL การที่จะใช้งานได้นั้นจำเป็นต้องมี web server ( เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต ) ซึ่งต้องรองรับการทำงานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ joomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกว่า web server ที่ติดตั้งด้วย ระบบปฏิบัติการ windows server เพราะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ปัญหาการใช้งาน เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังมีน้อยกว่า windows server ความต้องการของระบบในการติดตั้ง

7 113.53.250.139/downlonds SSHSecureShellClient- 3.2.9.rar

8 การติดตั้งโปรแกรม SSHSecureShellClient

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 12345678

19

20

21

22 เข้าเว็บไซต์ 113.53.250.139/s554101

23

24 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 2

25 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 3

26 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 4

27 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 5

28 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 6

29 การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 7

30 Rename เติมเลข 9 ต่อท้าย การติดตั้ง ขั้นตอนที่ 8

31

32

33

34

35

36

37 templates ในโปรแกรม SSH

38

39

40 cache components language logs modules plugins tmp

41 images banners stories

42 administrator

43 การล็อกอินทางด้านหน้า = Frontend Login

44 หน้าหลังร้าน = Back end = CPanel Joomla

45 ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้า แผงควบคุมหลัก 1 แถบเมนูหลัก 2 แถบ เฮดเดอร์ 3 แผงไอคอนทาง ลัด (Quick Icon panel) 4 โมดูลผู้ดูแลเว็บไซต์ (Aministrator Modules)

46 หน้าต่างกำหนดค่าคุณสมบัติ

47

48

49 โครงสร้างการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla

50 ลบเนื้อหาบางส่วนในชุดตัวอย่างของ Joomla ลบ Article ( บทความ ) ในส่วนของ Article Manager ลบ Article Trash ( ถังรีไซเคิลบทความ ) ลบ Category บทความ หรือประเภทของบทความ นั่นเอง ลบ Section บทความ หรือหมวดหมู่ของบทความ นั่นเอง ลบรายการเมนู ใน Mainmenu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Home ลบรายการเมนู ใน Topmenu ให้หมด ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator ลบรายการเมนู ใน Example pages menu ให้หมด ลบรายการเมนู ใน Keyconcepts menu ให้หมด

51 ลบเนื้อหาบางส่วนในชุดตัวอย่างของ Joomla ลบ เมนู Example pages ในการจัดการเมนู ลบ เมนู ใน Keyconcepts ในการจัดการเมนู ปิดการใช้งานโมดูล Latest News, Popular, Advertisement, Banners

52 ลบบทความ ในส่วนของ Article Manager

53 เลือก all เพื่อแสดง Article ทั้งหมด จะพบ Article ทั้งหมด 43 หัวข้อ

54 คลิกเลือก บทความทั้งหมด

55 ลบ (Article Trash) ถังรีไซเคิล บทความ 1 2 3

56 4

57 ลบ Category บทความ หรือประเภทของบทความ นั่นเอง

58 ลบ Section บทความ หรือหมวดหมู่ของ บทความนั่นเอง

59 ลบรายการ Menus ใน Mainmenu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Home

60

61 ลบรายการเมนู ใน Topmenu ให้หมด

62 ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator

63 ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator

64 ลบรายการเมนู ใน Example pages ให้ หมด

65 ลบรายการเมนู ใน Keyconcepts menu ให้ หมด

66 เมนูการจัดการเมนู ลบ เมนู Example pages

67

68 ลบเมนู Keyconcepts ในการจัดการ เมนู

69

70 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement, Latest News, Popular

71 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement, Latest News, Popular

72 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement, Latest News, Popular คลิกเครื่องหมาย / ให้เป็น x


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ประเภท CMS ครูกุลนารี แย้มสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google