งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์. ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 2 ระบบการสื่อสาร 35 ส่วนที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิสถาปัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์. ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 2 ระบบการสื่อสาร 35 ส่วนที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิสถาปัตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

2 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 2 ระบบการสื่อสาร 35 ส่วนที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิสถาปัตย์ 140 ส่วนที่ 4 งานบริหารทั่วไป 70 ส่วนที่ 5 งานแผนงานและประเมินผล 105 ส่วนที่ 6 งานพัฒนาวิชาการ และกิจกรรม / โครงการพิเศษ 105 ส่วนที่ 7 มาตรฐานศูนย์สุขภาชุมชน 100 ส่วนที่ 8 งานมุ่งเน้นตามนโยบายรัฐบาล 163

3 บล็อก Blog เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ (website) ประเภท หนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาใน การเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรก สุด บล็อก Blog เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ (website) ประเภท หนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาใน การเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรก สุด บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถ แสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของ บล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถ ได้ผลตอบกลับโดยทันที บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถ แสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของ บล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถ ได้ผลตอบกลับโดยทันที

4 บล็อก (Blog) เป็นเว็บไซต์ (Website) ที่มี เนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การ ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า บันเทิง การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าว ปัจจุบัน ฯลฯ บล็อก (Blog) เป็นเว็บไซต์ (Website) ที่มี เนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การ ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า บันเทิง การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าว ปัจจุบัน ฯลฯ

5 ApplicationContent การลงทะเบียนเพื่อสร้าง บัญชีผู้ใช้ ( จดชื่อ Blog) การลงทะเบียนเพื่อสร้าง บัญชีผู้ใช้ ( จดชื่อ Blog) รู้จักกายวิภาคของ Blog รู้จักกายวิภาคของ Blog เรียนรู้ระบบการจัดการ Blog ในฐานะ Admin เรียนรู้ระบบการจัดการ Blog ในฐานะ Admin การปรับแต่ง Blog ให้ สวยงามโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ การปรับแต่ง Blog ให้ สวยงามโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ ( นำเสนอจากระบบของ Wordpress) ( นำเสนอจากระบบของ Wordpress) นำเสนอในส่วนการจัดทำศูนย์ ข้อมูลฯ ซึ่งชุด ข้อมูลมาตรฐานที่ควรนำเสนอ เช่น ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลสถานะสุขภาพ แผนภูมิ สถิติที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ แผนภูมิ สถิติที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ข้อมูลทางระบาดวิทยา / spot map ข้อมูลทางระบาดวิทยา / spot map

6 กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ Server 1. กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ Server ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL และติดตั้ง โปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น Wordpress หรือ Drupal ที่ Server ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL และติดตั้ง โปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น Wordpress หรือ Drupal ที่ Server 2. กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ Server สามารถใช้บริการจากพื้นที่และระบบบล็อกฟรี มากมายบนอินเตอร์เน็ต (internet) เช่น http://wordpress.com http://wordpress.com https://www.blogger.com https://www.blogger.com http://www.myspace.com http://www.myspace.com http://multiply.com http://multiply.com http://www.hi5.com http://www.hi5.com http://www.exteen.com http://www.exteen.com สัดส่วนของ Blog ใน สสจ. สมุทรปราการ แบบที่ 1 ร้อยละ 25 แบบที่ 1 ร้อยละ 25 แบบที่ 2 ร้อยละ 75 แบบที่ 2 ร้อยละ 75

7 ไปที่ http://th.wordpress.com/ ไปที่ http://th.wordpress.com/ เลือกที่ปุ่ม “ สมัครตอนนี้เลย ” เลือกที่ปุ่ม “ สมัครตอนนี้เลย ” ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเรา สามารถเปลี่ยนได้ ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเรา สามารถเปลี่ยนได้ กดปุ่ม signup โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่า ซ้ำหรือไม่ กดปุ่ม signup โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่า ซ้ำหรือไม่ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ ให้เราไปตรวจสอบตาม E-mail ที่แจ้งไว้ ให้เราไปตรวจสอบตาม E-mail ที่แจ้งไว้ หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป

8

9

10 1) หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “ เขียนเรื่องใหม่ ” 2) พิมพ์ชื่อบทความ 3) พิมพ์เนื้อหา 4) ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา 5) เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ 6) หากต้องการบันทึกเลือก “ บันทึกฉบับร่าง ” 7) หากต้องการดูเลือก “ ดูก่อน ” 8) หากต้องการเผยแพร่เลือก “ เผยแพร่ ” 11 22 33 44 55 66 77 88

11 หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือ ไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “ เพิ่มไฟล์ ใหม่ ” > “ อัพโหลด / เพิ่ม ”> “ ใส่รูปภาพ ” > “ เลือก ไฟล์ที่อัพโหลด ” > “ ใส่ในเรื่อง ” หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือ ไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “ เพิ่มไฟล์ ใหม่ ” > “ อัพโหลด / เพิ่ม ”> “ ใส่รูปภาพ ” > “ เลือก ไฟล์ที่อัพโหลด ” > “ ใส่ในเรื่อง ”

12 นำเสนอในส่วนการจัดทำศูนย์ ข้อมูลฯ นำเสนอในส่วนการจัดทำศูนย์ ข้อมูลฯ ซึ่งชุดข้อมูลมาตรฐานที่ควร นำเสนอ เช่น ซึ่งชุดข้อมูลมาตรฐานที่ควร นำเสนอ เช่น 1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 2. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 3. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 4. แผนภูมิ สถิติที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ 5. ข้อมูลทางระบาดวิทยา / spot map

13 ท่านคิดว่าการมี Blog ของหน่วยงาน เป็นภาระ หรือ เป็น เครื่องมือ

14


ดาวน์โหลด ppt โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์. ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลข่าวสาร 105 ส่วนที่ 2 ระบบการสื่อสาร 35 ส่วนที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิสถาปัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google