งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์. รายง าน โครงงานเดี่ยว (30 คะแนน ) : จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่ ตนเองสนใจ จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์. รายง าน โครงงานเดี่ยว (30 คะแนน ) : จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่ ตนเองสนใจ จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์

2 รายง าน โครงงานเดี่ยว (30 คะแนน ) : จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่ ตนเองสนใจ จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่ ตนเองสนใจ ส่งเว็บภายในสัปดาห์ที่ 6 (23 ม. ค.55) พร้อม นำเสนอหน้าชั้นเรียน ส่งเว็บภายในสัปดาห์ที่ 6 (23 ม. ค.55) พร้อม นำเสนอหน้าชั้นเรียน

3 การประเมินและ วัดผล การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% โครงงานเดี่ยว 30% โครงงานเดี่ยว 30% โครงงานกลุ่ม 40% โครงงานกลุ่ม 40% การสอบปลายภาค 20% การสอบปลายภาค 20%

4 ขั้นตอนการสร้าง เว็บไซต์ จดทะเบียนชื่อโดเมน จดทะเบียนชื่อโดเมน เช่าพื้นที่โฮส เช่าพื้นที่โฮส ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบ เว็บ เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบ เว็บ Upload เว็บขึ้น HostingUpload เว็บขึ้น Hosting ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Update และพัฒนาเว็บไซต์Update และพัฒนาเว็บไซต์

5 กระบวนการออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ เตรียมงานก่อนการ ออกแบบ วางโครงสร้าง เว็บไซต์ ปฏิบัติการผลิต เว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาพัฒนาเนื้อหา ดำเนินการและดูแล เว็บไซต์

6 งานส่งใน คาบ ลงจูมล่าในเซิร์ฟเวอร์จริง สร้าง Section, Category, และ Article ในเว็บไซต์ของตนเองตาม รูปแบบที่วางไว้ เลือกติดตั้งและใช้งาน Extension ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ตัวเอง

7 ข้อมูลในการใช้ โปรแกรม FileZilla Host: www.cjr.ssru.ac.th/ Username : jr0xx Password : xxxxxxxxxxxxxx Port: ไม่ต้องใส่

8 ข้อมูลในการ ติดตั้งจูมล่า ชื่อโฮสต์ : 58.181.147.110 ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล : jr0xx รหัสผ่าน : xxxxxxxxxxxxxx ชื่อฐานข้อมูล : jr0xx

9 แหล่งโหลด Extensions http://extensions.joomla.org/


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์. รายง าน โครงงานเดี่ยว (30 คะแนน ) : จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่ ตนเองสนใจ จงสร้างเว็บด้วยโปรแกรม JOOMLA! ในรูปแบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google