งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Security for Users)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Security for Users)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Security for Users)

2 Computer Clean Project

3 ฝ่ายอบรม สัมมนา Computer Clean Project  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ http://mis.cc.pt.tsu.ac.th/com managehttp://mis.cc.pt.tsu.ac.th/com manage

4 ไวรัสคอมพิวเตอร์

5 ฝ่ายอบรม สัมมนา ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการ สำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และถ้ามีโอกาส ก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่ง อาจเกิดจากการนำเอางานที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีก เครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสาร ข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน การที่คอมพิวเตอร์ใด ติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมี การถูกเรียกให้ทำงานได้นั้นยังขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัส แต่ ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัส ขึ้นมาทำงานแล้ว

6 ฝ่ายอบรม สัมมนา ไวรัสคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับ ตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลาย โปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น

7 ฝ่ายอบรม สัมมนา อาการของเครื่องที่ติด ไวรัส  การทำงานของคอมพิวเตอร์ช้ากว่า ปกติ  ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียก โปรแกรม  เครื่องบู๊ตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง  คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยไม่ ทราบสาเหตุ  ข้อมูลหายไป / เพิ่มเข้ามาโดยไม่ ทราบสาเหตุ  ไดร์ฟ / ฮาร์ดดิสก์หยุดทำงานโดยไม่ ทราบสาเหตุ  ไฟแสดงสถานะทำงานของดิสก์ติด ค้างนาน

8 ฝ่ายอบรม สัมมนา โปรแกรมที่ใช้สำหรับ ป้องกันไวรัส

9 ฝ่ายอบรม สัมมนา โปรแกรมสแกนไวรัสที่นิยมใช้งานใน ปัจจุบัน Microsoft Security Essentials: สำหรับ โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและ กำจัดไวรัสหรือสปายแวร์ได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่า ไวรัสจะเปลี่ยนสถานะในการเข้าถึงข้อมูลของเราเป็น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมก็จะตรวจพบไวรัสได้อยู่ดี ถ้า ใครยังไม่มีโปรแกรมสแกนไวรัสลองโหลดโปรแกรม ตัวนี้ไปใช้ดูเพราะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดย บริษัท Microsoft เองซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows อุ่นใจขึ้น ได้อีกมากเลย

10 ฝ่ายอบรม สัมมนา การใช้งานโปรแกรม AntiVirus  ต้องโปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่อง อย่างน้อย 1 ตัว  หมั่นอัฟเดทฐานข้อมูลของ AntiVirus หมั่นติดตามข่าว AntiVirus  รู้จักแหล่งข้อมูลสำหรับกำจัด ไวรัสเพิ่มเติม เช่นศูนย์ประสานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย https://www.thaicert.or.th https://www.thaicert.or.th และกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนา สื่อการเรียนการสอน http://services.cc.pt.tsu.ac.th/w eb/main

11 ฝ่ายอบรม สัมมนา การใช้งานโปรแกรม AntiVirus  ต้องโปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่อง อย่างน้อย 1 ตัว  หมั่นอัฟเดทฐานข้อมูลของ AntiVirus (Manual+ Automatic)  หมั่นติดตามข่าว AntiVirus+ Malware  รู้จักแหล่งข้อมูลสำหรับกำจัด ไวรัสเพิ่มเติม เช่นศูนย์ประสานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย https://www.thaicert.or.th https://www.thaicert.or.th

12 kkritsada@tsu.ac.th www.cc.pt.tsu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Security for Users)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google